23.07.2019.

JN T322/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji intezivne nege sa pratećim prostorijama na odeljenju koštano-zglobne infekcije, sa izmeštanjem ulaza u kliniku, na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Koste Todorovića
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.09.2019.


JN T326/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - neonatalni inkubatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2019.


JN A328/2019 Javna nabavka Imunološki testovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.08.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 20.08.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 3.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ProMedia d.o.o. - 4.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 6.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 Medical Science d.o.o. - 9.09.2019.