31.07.2019.

JN T333/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - neonatalni respiratori, proizvođača SLE i reanimacioni stolovi i aparati za kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom, proizvođača Fisher & Paykel
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 - 15.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 - 15.10.2019.


JN A336/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.09.2019.


JN A345/2019 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 24.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DUNAVPLAST szr. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GROSIS d.o.o. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFAMED d.o.o. - 26.09.2019.