2.08.2019.

JN T329/2019 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
- provera ispravnosti protivpanične rasvete
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Full protect d.o.o. - 17.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Smart Building Technologies d.o.o. - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tehno Vinča d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Antiplam d.o.o. - 30.10.2019.

JN A337/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 20.09.2019.

JN T338/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.10.2019.

JN T341/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2019.


JN A353/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o.  - 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA2222 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beohem-3 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medikunion d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix pharma d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 11.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o. - 12.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 12.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beocompass d.o.o. - 16.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 16.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 23.09.2019.