Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
mart 2015
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011 3617777, Fax: 0113612414
Е – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.


Poliklinika Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Prvi specijalistički pregled pacijent zakazuje lično sa medicinskom dokumentacijom: uput izabranog lekara i izveštaj lekara specijaliste iz doma zdravlja (kardiologa, neurologa-neuropsihijatra ili interniste).

Prvi specijalistički pregledi zakazuju se svakog radnog dana (osim subote) u periodu od 07-19 časova na šalterima za zakazivanje, i to lično sa potrebnom medicinskom dokumentacijom
.

Kontrolni specijalistički pregledi mogu se zakazivati svakog radnog dana (sem subote) telefonom, ličnim dolaskom, i na imejl adresu.

Brojevi telefona za zakazivanje kontrolnih specijalističkih pregleda su:
- pre podne u terminu od 07.00-15.00 časova – 011/3663674, 011/3663207, 011/3663208, 011/3663214, 011/3663958,
- posle podne u terminu od 15.00-19.00 časova je samo na broj 011/3663208.
Za pozive iz inostranstva ispred broja telefona birati broj 00381.

Imejl adresa za zakazivanje kontrolnih specijalističkih pregleda Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Pri zakazivanju putem mail adrese navesti: matični broj, ime i prezime lekara kod kojeg će se kontrola obaviti, naziv odeljenja (urologija, nefrologija, gastroenterologija, kardiologija i itd.) i broj telefona.

Pacijenti koji dolaze iz drugih filijala, odnosno iz unutrašnjosti RS u cilju obavljanja prvog specijalističkog pregleda „ne zakazuju“ se, odnosno bivaju pregledani istog dana.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA MENADŽMENT:

Direktor Poliklinike
Prof. dr Milan Petrović
tel: 3615619, 3615618, 3615617

fax: 3612414

Zamenik direktora
Ass. dr Vladimir Žugić
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663239

Sekretar direktora

Vučković Tamara
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Senka Stojanović
tel: 3616617, 3663234, fax: 3612414,

Nadzorna sestra za Polikliniku


tel: 3663235

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasna Mitić
tel:3663242

I   ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE KCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom  
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3663978
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3663976

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Jelena Marinković 3663235

Odeljenje za opšte i administrativne poslove
Načelnik: Vido Jovanović, dipl.ecc. tel.366-3197

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE KCS

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Doc. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Glavna sestra:Vms Gordana Grebović, tel:3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskulrarnu hirurgiju
Načelnik: Doc .dr Dragan Marković, tel: 3663093
Glavna sestra: VMS Milena Ćirović, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra Centra:  tel: 3663090

Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju
Načelnik centra: Prof.dr Milenko Uglješić, tel: 3663351
Glavna sestra: Vms. Radica Popović, tel: 3663351

Hiruška ambulanta za prvi pregled, kontrolni i konsultativni
Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika
Načelnik: Prim. dr Zoran Đorđević ,tel: 3663133
Glavna sestra: Marijana Matić, tel: 3663133

Oeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Načelnik: dr Slavica Ćirić, tel:  3663449
Glavna sestra: Vms. Ljubinka Jarčević, tel: 3663446

Multidisciplinarani centar za lečenje gojaznosti Klinike za endokrinoligiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Načelnik: Prof. dr Dragn Micić, tel: 3663448
Glavna sestra Centra: Nevenka Novaković, tel:3663448
Ambulanta za endokrinu hirurgiju tel: 3663134

Dijagnostičko Poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik: Prof. dr Bosiljka Vujisić – Tešić, tel: 3663312
Glavna sestra: Vms. Nada Josifovski , tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Doc. dr Vesna Stojanov, tel:3663461
Glavna sestra Centra: Milica Marinković, tel:3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Svetozar Putnik, tel: 36632o1
Glavna sestra: Vms Danijela Beloičić, tel:3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Prof. dr Miroslav Kovačević, tel: 3663412
Glavna sestra:Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za nefrologiju
Načelnik: dr Dragana Radivojević-Jokić, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms.Spomenka Stanojković, tel: 3663063

Ambulanta Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju tel:3663129

Polikliničko-dijagnostičko Odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms. Nadica Ikić, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Prof. dr Predrag Rebić, tel: 3663173
Glavna sestra: Vms. Svetlana Mileusnić, tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel: 366-3072
Glavna sestra: Vms.  Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra: Prof. dr Cane Tulić, tel:3615624, 3663062
Glavna sestra: Svetlana Marsenić, tel;3663062
Šef ambulante: Prim dr Mirko Jovanović, tel:3663424

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387
Glavna sestra: Vms. Biljana Živojinović, tel: 3615634; 3663367

Odeljenje anesteziologije i ambulantne reanimatologije Centra za anesteziologiju i reanimatologiju  
Načelnik: Prim. dr Vera Vučićević, tel:  3663198
Glavna sestra: VMS Slavica Vilić, tel: 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060

Služba za polikličničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Prof. dr Svetlana Ignjatović, tel:  3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: SSS Zorica Lađević, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel:  3663285

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076

Glavni tehničar: Vmt. Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju Službe za mikrobiologiju
Šef odseka: Mr. sci. med. Snežana Jovanović, tel:3663290
Glavni tehničar odseka: Vesna Marić, tel.3663290

Odsek za fakturisanje, kontrolu I statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga
Sektora za ekonomiju poslovanja
Koordinator: Svetlana Mitrović,  tel: 3663246
                  Nada Tankosić,     tel: 3663242

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:  Nebojše Golubović tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka : Miomir Mihajlović tel: 3663053

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Borka Gavrić – Čukljević tel: 3615810

Udruženje medicinskih sestara i tehničara «SESTRINSTVO»
Predsednik: VMS Zorica Milošević, tel: 3615617, fax: 3612414

III  CENTRI  KCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor Prof. dr Svetlana Ignjatović tel: 3663656
Glavni laborant: Milena Mitrović tel: 3663363

Centar za naučno istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost I ljudske resurse
Direktor Prof. dr Ana Šijački tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicine
Direktor Prof. dr Vladimir Obradović tel: 3615641; 3663353
Glavna sestr: Vms. Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal KCS

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
“Prof. dr Milan-Bane Đordjević”
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, K.Todorovića 8, SRBIJA
Tel: 011 361 56 21   Fax: 011 361 56 30


Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović

Kontakt telefoni: 011/3629-024; Fax: 3615-630

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Prof. dr Siniša U. Pavlović

Kontakt telefon/fax: 011/3629-095

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Milica Djurić

Kontakt telefon: 011/3629-023

Rukovodilac nemedicinskih poslova
Dragica Novaković

Kontakt telefon: 011/3629-024

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje PMC (u zgradi Poliklinike KCS – I sprat)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odeljenja - Vms Jelena Tomić
Kontakt telefon: 011/3615-621 Fax: 011/361-5630

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Petar Stojanov
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC  (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Dr Žarko Ćalović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 366-3697

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

 • Kardiološki pregledi se obavljaju u Poliklinici, I sprat, zakazuju se poslednje nedelje tekućeg meseca od 8-15 h, lično ili na kontakt telefon: 361-5621
 • Ekspertski elektrofiziološki pregled sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se, takodje u Poliklinici, I sprat, ne zakazuju se i obavljaju se svakog radnog dana od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.
 • Kontrole pejsmejkera obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.
 • Telefonsko zakazivanje pregleda za redovan i dopunski rad obavlja se na kontakt telefon 361-5621.
 • Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.
 • Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)
 • Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 3629-023 (sestra Milica ili Angelina).

Na dan prijema doći u Institut za kardiovaskularne bolesti KCS – Pejsmejker centar (bivša II Hirurška klinika), Beograd, ul. Koste Todorovića br 8,  u 7.30 h ujutru.

Poneti:
 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).
NAPOMENA:  Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen…. obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 
Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze.  Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.
 
PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:
 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.
Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama
Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:
 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.
Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:
 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja
Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radiološki kabineti su prostorno smešteni u zgradama 21 klinike/centra KCS.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, prvenstveno za stacionarne pacijente, a u okviru Poliklinike KC Srbije, u odsecima za ambulantno-polikliničku radiologiju i za ambulantne pacijente iz Beograda i Republike Srbije.
Odeljenje urgentne radiologije, koje se nalazi u okviru Urgentnog centra KCS, pruža radiološke usluge za sve hitne slučajeve 24 časa, svih 365 dana u godini.

Zakazivanje pregleda:
Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u organizacionim jedinicama Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, u kojima se obavljaju ambulantni pregledi pacijenata, isti se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom.
Neophodno je da pacijent poseduje sledeće:
1. overenu zdravstvenu knjižicu
2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rdg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

MSCT pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 10 – 12 h u odseku u kojem će MSCT pregled biti obavljen.
UZ pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 08 – 10 h u odseku u kojem će UZ pregled biti obavljen.
Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema se može obaviti svakog radnog dana od 9 - 10 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 14 – 15 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju prema listi čekanja. Ovi pregledi se NE MOGU izvoditi kod pacijenata koji u organizmu imaju strano metalno telo.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO

 • Prof. dr Dragan Mašulović, Direktor Centra 3663076
 • Doc. dr Biljana Marković Vasiljković, zamenik direktora Centra 2657 700
 • Dr Aleksandar Radević, pomoćnik direktora Centra, 361 5554
 • Prof.dr Ruža Stević, pomoćnik direktora Centra, 366 3116
 • Branislav Homšek, Glavni rdg.tehničar Centra 3615554
 • Momčilo Štakić, Tehnički sekretar 3615554
 • Petar Stupar, Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslova 366 3226


ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE

• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
• Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
• Šef Odseka
Prof.dr Tatjana Stošić-Opinćal 3615554
• Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Dr Aleksandar Radević 3615554
• Glavni rad.tehničar
Goran Lekić 3615554
3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika
• Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Dr Marko Kašiković 3662318
• Gl. rad. tehničar Odeljenja
Milena Stanković 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Prim. dr sci.med Živorad Savić 3662318
• Glavni rad. tehničar
Jasmina Stevanović 3662318, 3662447
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa
• Šef Odseka
Dr Željko Mlađenović 3662318, 3662195
• Glavni rad. tehničar
Marija Bjelić 3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Dragan Mašulović 3663076
• Gl. rdg. tehničar Odeljenja
Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
• Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076
2. Odsek imidžing radiologije
• Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226
Kabinet CT dijagnostike 3663457
Kabinet ehotomografske dijagnostike 3663455, 3663401
3. Odsek za klasičnu radiologiju
• Šef Odseka
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odeljenja
Sanja Knežević 3663102


1. Odsek digestivne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Đorđije Šaranović 3663746
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragan Milić 3663746
2. Odsek kardiovaskularne radiologije
• Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
• Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929
3. Odsek mišićno-skeletne radiologije
• Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502
4. Odsek neuroradiologije
• Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
• Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537
Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215
Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju 3662526
5. Odsek urogenitalne radiologije
• Šef Odseka
Doc. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700
Kabinet radiologije u urologiji 2657700
Kabinet radiologije u ginekologiji 3663571
6. Odsek internističke radiologije
• Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494
Kabinet pulmoradiologije 3663494
Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji 3663705
Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739
Kabinet radiologije infektivnih bolesti 2683366 lok. 27

SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE
Tim za kompjutersku obradu podataka u radiologiji
• Šef Tima
Darko Kršulj 3663458

Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641

Direktor
Prof. dr Vladimir Obradović tel. 3615-641; 366-3353

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Smiljana Pavlović tel. 3615-622; 366-3177

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost (šef Katedre nukl. med.)
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Vojislav Antić tel: 366-3888

Rukovodilac nemedicinskih poslova
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3890

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Prof. dr Smiljana Pavlović tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Nena Nikolić-Anđelić tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroentero-hepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Emilija Jakšić tel: 366-3080
Glavna sestra
Jelena Daničić tel. 366-3082

Odeljenje 5 („Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vladimir Obradović tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891 `

Pregledi u Centru za nuklearnu medicinu se zakazuju na telefone glavnih sestara odeljenja, na pultu Nacionalnog PET centra (uput izabranog lekara i izveštaj lekara specijaliste) i na šalterima Poliklinike (uput izabranog lekara).

Potkategorije