Poliklinika

Višegradska 26,11000 Beograd, RepublikaSrbija
Тel: 011/3617777, Fax:0113612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Za pacijente koji su primili transfuziju u Institutu za transfuziju krvi Srbije i u Urgentnom centru UKCS zbog hroničnih bolesti, od 30.07.2020. transfuziju će primati u zgradi  Centra za polikliničku delatnost UKCS - Poliklinika.
Pacijenti koji nemaju važeći uput treba da obezbede uput naslovljen na: UKCS KGA - Ambulantna transfuzija.

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

 • Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
 • Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.
 • Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.
 • Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.
 • Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda,, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Direktor Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615619, 3615618, 3615617

fax: 3612414

Zamenik direktora
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663239

Sekretar direktora

tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

VSS Senka Stojanović
tel: 3616617, 3663234, fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Mitić
tel:3663241

I   ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3663978
Glavna sestra: Vms Svetlana Popović: tel: 3663976

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: 3609999
Glavna sestra:

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Odgovorna sestra: Danijela Živković, tel: 3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Doc. dr Nikola Ilić, tel: 3663093
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra:  tel: 3663090

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković, tel: 3663329
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović, tel: 3663351

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Prof.dr Dragan Popović, tel: 3663329
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak, tel: 3663325

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić, tel: 3663351
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović, tel: 3663351

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić, tel: 3663133
Glavna sestra: Vms Marijana Matić, tel: 3663133

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma I ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina, tel:  3663449
Glavna sestra: Vms Sladjana Mihajlović, tel: 3663446

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat, tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof.dr Vesna Stojanov, tel: 3663461

Glavna sestra : Milica Marinković, tel: 3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Ilija Bilbija, tel: 3663201
Glavna sestra: Vms Snežana Matić, tel: 3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass.dr Aleksandra Radojčić, tel: 3663412
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković, tel: 3663064

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Doc. dr  Mirjana Laušević, tel: 3663099
Glavna sestra: Vms Božica Stupar, tel: 3663099

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms Sneža Rajković, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Ass.dr Mihailo Stjepanović, tel: 3663173
Glavna sestra: Vms Sanja Jelić, tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel:366-3072
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra: Prim. dr Mirko Jovanović, tel:3663078
Glavna sestra: Vms Slađana Božović, tel: 366-3078
Šef ambulante: Prim. dr Mirko Jovanović, tel: 3663078

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387
Glavna sestra: Vms Biljana Ninić, tel: 3615634; 3663367

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević, tel : 3663199
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić, tel. 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol KCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković, tel: 3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel: 3663285

Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni  za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 061/692-3086; 061/692-3087

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076

Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić
Telefon laboratorije 366-3290, lok. 3290
Telefon/faks Direktora : 366-3973, lok. 3973

Polikliničko-dijagnostička prostorija Internog odeljenja sa transfuzijom
Načelnik: Prim. dr sci med. Ljubinka Nikolić, tel: 3663406
Glavna sestra: Vzt Kosana Ilić, tel: 3663406

Odsek za fakturisanje, kontrolu I statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić, tel: 3663265

Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković, tel: 3663242 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:  Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Đurđević, tel: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić tel: 3615810

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković tel: 3663656
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Centar za naučno istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost I ljudske resurse
Direktor Prof. dr Miloš Žarković tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko, tel: 3615641;3663353
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
“Prof. dr Milan-Bane Đordjević”
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, K.Todorovića 8, SRBIJA
Tel: 011 361 56 21   Fax: 011 361 56 30


Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović

Kontakt telefoni: 011/3629-024; Fax: 3615-630

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Prof. dr Siniša U. Pavlović

Kontakt telefon/fax: 011/3629-095

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Vesna Vratonjić

Kontakt telefon: 011/361-5621

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova
Dragica Novaković

Kontakt telefon: 011/3629-024

Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni  za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 061/692-3086; 061/692-3087

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje PMC (u zgradi Poliklinike KCS – I sprat)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odeljenja - Vms Jelena Tomić
Kontakt telefon: 011/3615-621 Fax: 011/361-5630

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Dr Bratislav Kirćanski
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC  (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Siniša Pavlović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 366-3697

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

Kardiološki pregledi  i ekspertski elektrofiziološki pregledi sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se u Poliklinici, I sprat od 08-15 h. Zakazivanje pregleda vrši se elektronskim putem od strane izabranog lekara iz doma zdravlja.


Prva kontrola pejsmejkera se ne zakazuje, za prvu kontrolu izdaje se uput bez termina od strane nadležnog izabranog lekara za ambulantno specijalistički pregled.

Svaka naredna kontrola pejsmejkera  se zakazuje elektronskim putem i obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.

Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)

Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 3629-023 (sestri Nedi Cicović).Na dan prijema doći u Institut za kardiovaskularne bolesti KCS – Pejsmejker centar (bivša II Hirurška klinika), Beograd, ul. Koste Todorovića br 8,  u 7.30 h ujutru.
Poneti:

 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).
NAPOMENA:  Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen…. obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze.  Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.

PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:
 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.
Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama
Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:
 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.
Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:
 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja
Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

 • MSCT dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostike
 • Klasična radiološka dijagnostika
 • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA MAGNETNOM REZONANCOM


Obaveštavamo Vas da se do ublaženja trenutnih epidemioloških mera obustavlja zakazivanje ambulantnih pregleda u Odeljenju magnetne rezonance.

Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u Odeljenju magnetne rezonance, Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, ambulantni pregledi pacijenata, se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom (pacijent ili lice koje poseduje dokumentaciju i upoznat je sa stanjem pacijenta).

Za zakazivanje pregleda neophodno je da pacijent poseduje sledeću dokumentaciju:

 1. overenu zdravstvenu knjižicu
 2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
 3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
 4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rtg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema (glava, kičmeni stub) se može obaviti svakog radnog dana od 13 - 14 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 9 – 10 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju u skladu sa Pravilniko o listi čekanja.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO
Direktor:
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik direktora:
Prof. dr Biljana Marković Vasiljković,

Pomoćnik direktora:

Prof.dr Ruža Stević

Pomoćnik direktora:

Dr Aleksandar Radević,

Glavni radiološki tehničar:

Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova

Biljana Ivković, dipl.ecc

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE


Načelnik Odeljenja

Prim.dr Slobodan Lavrnić 3615554

Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema

Šef Odseka
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
Glavni rad. tehničar
Saša Škodrić, spec.struk.med.radiol 3615554

3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika

Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Dr Milica Stojadinović 3662318

Gl. rad. tehničar Odeljenja

Igor Pejović 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
Šef Odseka
Ass. Dr Kristina Davidović 3662318
Glavni rad. tehničar
Nemanja Đorđević 3662318, 3662447

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa

Šef Odseka
Dr Sanja Jovanović 3662318, 3662195
Glavni rad. tehničar
3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Dragan Mašulović 3663076

Gl. rdg. tehničar Odeljenja

Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076

2. Odsek imidžing radiologije
Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226

Kabinet CT dijagnostike 3663457

Kabinet ehotomografske dijagnostike
3663455, 3663401

3. Odsek za klasičnu radiologiju
Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Ruža Stević 3663494

Glavni rad. tehničar Odeljenja

Milan Nikolić 3663102

1. Odsek digestivne radiologije

Šef Odseka
Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović 3663746
Glavni rad. tehničar Odseka
Mirjana Stojković 3663746

2. Odsek kardiovaskularne radiologije

Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929

3. Odsek mišićno-skeletne radiologije

Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502

4. Odsek neuroradiologije

Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537

Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215

Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju
3662526

5. Odsek urogenitalne radiologije
Šef Odseka
Prof. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700

Kabinet radiologije u urologiji 2657700

Kabinet radiologije u ginekologiji
3663571

6. Odsek internističke radiologije
Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494

Kabinet pulmoradiologije 3663494

Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji
3663705

Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739


Kabinet radiologije infektivnih bolesti
2683366 lok. 27

Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

akreditacija2

Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović tel: 366-3426

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić, tel: 366-3888

Poslovni sekretar
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3028

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Prof. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Zorica Obradović tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović tel: 366-3080
Glavni tehničar
Branislav Skerletović tel. 366-3086

Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891 

Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detaljna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.

NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 366 3086, u terminu zakazivanja (ponedeljkom i utorkom od 9-12h).

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem sledećih telefonskih brojeva:

 • PET 3663890 12-13h
 • Nuklearna neurologija 366-3179 10-11h
 • Nuklearna osteologija 366-3179 10-11h
 • Hematologija 366-3384, 366-3385 9-10h
 • Kardiopulmologija 366-3299 12-13h
 • Gastroenterohepatologija 366-3350 12-13h
 • Uronefrologija 366-3086 (ponedeljkom i utorkom od 9-12h)
 • Endokrinologija 366-3450 11-12h

Potkategorije