Delatnost

Dijagnostika

 • rentgen dijagnostika (IVU još uvek predstavlja standardnu proceduru za prikazivanje raznih bolesti urinarnog trakta)
 • ultrazvučna dijagnostika
 • endoskopska dijagnostika
 • ureterorenoskopija
 • nuklearne medicine
 • primena različitih biohemijskih analiza (tumorskih markera - PSA, AFP, betaHCG,....)
 • dijagnostičke laparoskopske procedure
 • multidisciplinarna dijagnostika poremećaja mokrenja
 • testova za ispitivanje inhibitore i promotera kristalizacije
 • perkutana nefrostomija i perkutana drenaža retroperitonealnog prostora
 • Kompjuterizovana tomografija - CT - urografija
 • MR, a u novije vreme i pozitron- emisiona tomografija - PET
 • citogenetsko ispitivanje, ispitivanje antispermatozoidnih antitela, elektronska mikroskopija spermatozoida
 • histohemijske, ex tempore i imunofluorescentne analize


Terapija (hirurška, endoskopska i drugi terapeutski postupci)

Na Klinici se radi kompletna hirurgija oboljenja urogenitalnog trakta (transplantacija bubrega, radikalna nefrektomija, konzervirajuće operacije na bubregu, radikalna prostatektomija, TUR-a prostate, radikalna cistektomija, ortotopske urinarne derivacije, ilealna neovesica, TUR tumora mokraćne bešike, “nerv-sparing” operacije, parcijalne nefrektomije kod tumora bubrega, minimalno invazivna hirurgija u lečenju inkontinencija muškaraca i žena, hirurgija uretre, retroperitonealna limfadenektomija kod tumora testisa, hirurško rešavanje fistula, perkutane nefrostomije, ureterorenoskopske procedure, TRUS biopsije prostate, ESWL, litotripsija, minimalno invazivna hirurgija - laparoskopska hirurgija).

Prikaz prosečnog godišnjeg rada Urološke klinike

Vrsta usluga

Ukupno (godišnje)

Ambulantni pregledi

23.176

Ultrazvučni pregledi

4.788

Endoskopski pregledi

5.076

U K U P N O

33.040

 Vrsta intervencija

 

Uradjeno

Otvorene

1.461

Endoskopske

2.968

Transplantacija bubrega

27

Ekstrakorporalna litotripsija

580

U K U P N O

5.037

 

Osnovni podaci, struktura i kontakti

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE
KLINIKA ZA UROLOGIJU
Beograd, Resavska 51

Centrala Klinike: 011-2658-956

E-mail Klinike: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac Klinike

Prof. dr Zoran Džamić

T. sek. Slavica Lisičić tel/faks:011-2688-553

Pomoćnik Rukovodioca Klinike

Doc. dr Tomislav Pejčić 011-2659-773                      

Sekretar Klinike

Gordana Ivković, dipl. soc. radnik 011-2682-685

Glavna sestra

VMS Dragana Đorđević 011-2659-176

Edukator zdravstvene nege

VMS Valentina Petković 011-2658-956/ lok. 112

Polikliničko-dijagnostički centar (Nalazi se u zgradi starog Urgentnog centra)

Načelnik

Prof. dr Aleksandar Vuksanović                                                     

Glavna sestra                                                                                   

Svetlana Žeželj                                                                                

Kontrakt telefoni:                                                                  

Ambulanta: 066-844-64-58 (od 7-15h)

Informacije u vezi ordiniranja terapije u dnevnoj bolnici možete dobiti na telefon: 066-844-64-62 (od 7-14h)

Ambulantno-polikliničko odeljenje

Načelnik

Doc. dr Otaš Durutović                                                                    

Odeljenje dnevne bolnice sa hemoterapijom i endoskopsko dijagnostičkim procedurama

Načelnik                                                                     

Prim. dr Aleksandar Janjić

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja

Načelnik

 

Glavna sestra                                                                                   

Slađana Božović                                                                              

Odeljenje transplantacione urologije

Načelnik

Prim. dr Čedomir Topuzović                                                           

Glavna sestra

VMS Slađana Đurđević 011-366-2405          

Odeljenje I

Načelnik

Prof. dr Miodrag Aćimović                                                               

Glavna sestra

Snežana Lipovac 011-2658-956/ lok. 109

Odeljenje II

Načelnik

Doc. dr Aleksandar Janičić                                     

Glavna sestra:

VMS Snežana Pešović 011-2658-956/ lok. 105

Odeljenje III – poluintenzivna nega

Načelnik

Prof. dr Zoran Džamić                                                                     

Glavna sestra

VMS Danijela Milković 011-2658-956/ lok. 107

Odeljenje IV – intenzivna nega, polihemioterapija

Načelnik

Prof. dr Đorđe Nale                                                                          

Glavna sestra

VMS Vesna Božanić 011-2657-701

Odeljenje V

Načelnik

Prof. dr Nebojša Bojanić                                                                 

Glavna sestra

VMS Svetlana Pejčić 011-366-24-28

Odeljenje VI – urgentna urologija, poluintenzivna nega

Urgentna ambulanta -  011-366-7113

Načelnik

Prof. dr Dejan Dragičević                                                                

Glavna sestra

VMS Dragana Šljukić 011-366-6190

Operacioni blok i odeljenje intenzivne nege

Načelnik

Doc. dr Tomislav Pejčić                                                                   

Glavna sestra operacionog bloka

VMS Zorica Tepavčević 011-2658-956/lok. 110

Glavna sestra intenzivne nege

VMS Milica Nikolić 011-2659-275, 2658-956/ lok. 108

Odsek za endoskopsku, ultrazvučnu dijagnostiku i laparoskopsku hirurgiju

Načelnik

Dr sci med. Borivoj Milković                                                                                    

Glavna sestra

011-2658-956/ lok. 104

SLUŽBE KLINIKE ZA UROLOGIJU

Biohemijska laboratorija

Dr sci ph Daniela Bartolović                                                

Glavni lab. tehničar

Vanja Vuković 011-2658-273          

Odeljenje anesteziologije i reanimatologije

Načelnik

Prof. dr Nebojša Lađević                                                    

Tehnički sekretar

Ivana Perković 011-3617-987

Histopatološka laboratorija

Dr Milica Čekerevac 011-366-22-38; 366-22-39

Urogenitalna radiologija

Načelnik

Dr Aleksandar Radević

Dr Dimitrije Šarac                                                                 

Dr Marina Lečić  011-2657-700

Apoteka

Mr ph Marija Stožinić                                                                       

Farmaceutski tehničar

Lidija Matić 011-2687-001                                                                      

Referent radnih odnosa

Suzana Petrović 011-2686-526

Na Klinici za urologiju primenjuju se dijagnostičke i terapijske procedure koje se primenjuju u najvećim svetskim urološkim centrima.

ZAKAZIVANjE PREGLEDA

Zakazivanje pregleda vrši izabrani lekar opšte prakse preko integrisanog informacionog sistema sa nalazom i mišlјenjem izabranog lekara opšte prakse i minimumom dijagnostičkih nalaza (ultrazvučni pregled, labaratorijski nalazi-krvna slika, urea, kreatinin, glikemija, urin i po potrebi i urinokultura)

Zakazivanje konzilijarnih pregleda (uro-onkoloških sredom, uroloških petkom i konzilijuma za kalkulozu ponedelјkom) vrši lekar specijalista urolog.

Zakazivanje endoskopskih procedura, TRUS biopsije prostate i dostupnih urodinamskih ispitivanja vrši urolog UKCS, tokom ambulantnog pregleda.

Informacije za patohistološke nalaze tel. 2658-003 od 13 do 14 i 30 časova

Obaveštenje o ESWL proceduri
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (Ekstrakorporalna litotripsija udarnim talasima)

ESWL je neinvazivna metoda lečenja kamena u bubrega i gornjih urinarnih puteva. To je metoda izbora u lečenju i primenjuje se kod više od 90% pacijenata sa ovom bolešću. Podrazumeva primenu udarnih talasa visoke energije koji se pod konrolom rendgena ili ultrazvuka usmeravaju na kamen. Udarni talasi po prelasku iz sredine manje gustine (meka tkiva) u sredinu veće gustine (kamen) oslobađaju veliku količinu energije koja dezintegriše ciljani kamen u sitne delove koji se potom spontano izmokravaju. Ponekad je, zavisno od veličine i lokalizacije (položaja) kamenaca, proceduru potrebno ponoviti više puta ili je kombinovati sa drugim metodama lečenja.

Indikaciju za proceduru postavlja lekar specijalista urologije UKCS.

Apsolutne kontraindikacije su: trudnoća, poremećaj zgrušavanja krvi usled hematoloških oboljenja ili primene lekova protiv zgrušavanja krvi, aktivne infekcije urinarnog trakta, nekontrolisana hipertenzija, neke anatomske abnormalnosti bubrega i mokraćnih kanala.

Procedura se sprovodi kroz dnevnu bolnicu, što znači da pacijent ne ostaje u bolnici, već se istog dana posle obavljene intervencije vraća kući.

Svi pacijenti zakazani za određeni dan javljaju se u 07h zbog trijaže i eventualne dopune analiza krvi ili plasiranja JJ katetera. Zatim se formira redosled pacijenata koji zavisi od više faktora.

Sama procedura traje između 1,500SW i 4,000SW (udara u kamen) tj od 30 do 60 min. Najčešće 40-50min.

Kao priprema za intervenciju pacijent dobija dve i.m. injekcije analgetika, što je dovoljno da se intervencija sprovede bez bolova.

eswl Slika 1 ESWL aparat

Pacijent leži na specijalnom stolu iznad udarne glave aparata (Slika 1). Kontakt između pacijenta i aparata ostvaruje se preko balona ispunjenog vodom, koji se oslanja na kožu u predelu bubrega. Između kože i kontaktne gume se stavlja gel koji je na bazi vode. Udarni talasi se usmeravaju u jednu tačku (fokus) gde se pomoću rendgena ili ultrazvuka pozicionira ciljani kamen. Zatim se puštaju udarni talasi,koji su u početku manjeg intenziteta ,a kako itervencija napreduje pojačava se intenzitet udarnih talasa, uz smanjivanje frekvence.

Efikasnost metode zavisi od veličine i pozicije kamena kao i hemijskog sastava. Metoda je manje uspešna kod kamena većih od 2sm, kamena u donjem polu bubrega, u čašicama sa uskim vratom i kod kamena koji su građeni od cistina i kalcijum oksalata.

Moguće komplikacije ESWL tretmana su: hematurija (krv u urinu), krvni podlivi u potkožnom tkivu, podlivi u ili oko bubrega, bol u predelu bubrega, opstrukcija mokraćnog kanala.

jj Slika 2 JJ kateter

Kod nekih pacijenata u zavisnosti od veličine i lokacije kamenaca lekar specijalista indikuje plasiranje JJ katetera (Slika 2). To je šuplja cevčica koja se plasira kroz bešiku i ureter u bubreg. Jedan kraj se smota u bubregu a drugi u mokraćnoj bešici, ne vidi se i uglavnom ne smeta. Služi da urin neometano iz bubrega dolazi u mokraćnu bešiku (kamen i pesak ne prolaze kroz kateter). Plasiranje JJ katetera obavlja se u endoskopskoj sali nadležne zdravstvene ustanove.

OBAVEŠTENjE pacijentima za intervenciju „ESWL“ 

Dodatne informacije Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. tel 066/8446458

Direktor Klinike za urologiju UKCS
Prof. Dr Zoran Džamić

Konzilijum

Postovane kolege,

U skladu sa novim odredbama rada Urološko – Onkološkog Konzilijuma Kliničkog Centra Srbije, obaveštavamo vas da je neohodno da uz svu prateću dokumentaciju obavezno popunite formular sa svim traženim informacijama.

Pacijenti koji ne budu imali popunjen formular, biće vraćeni, i to će se smatrati lekarskom greškom. Molimo vas da pažljivo pročitate koje su sve informacije potrebne da budu navedene u formularu.

Formular sa uputstvom za popunjavanje, kao i formular koji treba popuniti možete preuzeti sa web stranice Klinike za Urologiju KCS.

Formular sa uputstvom za popunjavanje – u poljima koja treba popuniti postoje pitanja na koja treba odgovoriti, tj, uneti tražene podatke

Obaveštenje lekarima koji šalju pacijente na Urološko – Onkološki Konzilijum – navedene su smernice u vezi sa razlozima upućivanja

Formular za popunjavanje – prazan formular koji možete skinuti sa našeg sajta i direktno u njega na računaru uneti tražene podatke (polja za unošenje podataka mogu se slobodno povećavati, i zato ne predlažemo da štampate formular pre popunjavanja)

Važna napomena je da kod pacijenata sa karcinomom prostate uz popunjen odgovarajući formular, obavezno treba popuniti i sledeća dva formulara: Osnovne informacije o pacijentu i Evidencija u toku terapije kod pacijenata koji primaju LHRH.

Molimo vas da se pridrzavate svih preporuka u cilju povećanja kvaliteta rada.

Formulari

Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji prethodno nisu primali hemioterapiju
Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji su prethodno primali hemioterapiju
Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je urađena bilateralna orhiektomija  
Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je uradjena radikalna prostatektomija
Konzilijum za kalkulozu

Naučno-nastavna delatnost

Urološka klinika je referentna ustanova Srbije za urologiju i objedinjava, kao i sve klinike, zdravstvenu, prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost. Stručni deo rada ove Klinike je oduvek negovan sa posebnom pažnjom, te je za ovakav rad Klinika dobila mnogobrojna priznanja.

Na Klinici se odvija redovna nastava za studente Medicinskog fakulteta, poslediplomska nastava iz urologije (specijalističke akademske studije iz urologije i nastava u sklopu zdravstvene specijalizacije iz urologije), a nastavnici ove Klinike drže predavanja u sklopu poslediplomske nastave  i drugih zdravstvenih specijalnosti.

Na Klinici se još od vremena Prof.dr S.Petkovića (koji je u saradnji sa naučno-istraživačkim ustanovama ove Republike i SAD-a radio veliki projekat o tumorima gornjeg urotelijuma u endemskoj nefropatiji) posvećuje velika pažnja naučno-istraživačkom radu. Nastavnici Klinike su vršili ili vrše istraživanja, kao rukovodioci ili saradnici, u sklopu deset naučno-istraživačkih projekata koje je finansirala Republička zajednica za nauku.

Urološka klinika je izdavala stručno časopis ARCHIVUM UROLOGICUM  od 1975. do 2002. godine. Mnogi naši nastavnici su članovi redakcionih odbora stručnih časopisa u inostranstvu, a nastavnici ove Klinike održali su 76 predavanja po pozivu u inostranstvu. Do danas je  26 urologa ove Klinike  odbranilo doktorsku disertaciju, a bili su mentori za ukupno 84 magistarska rada i doktorske disertacije; objavili su ukupno 4.875 stručno-naučnih radova, 3 udžbenika, 11 knjiga, 22 monografije i 56 poglavlja u knjigama drugih autora.

Najveći broj naših urologa je član Evropskog i Internacionalnog udruženja urologa.

Klinika ima dobru saradnju sa svim urološkim institucijama u Beogradu i zemlji. Saradnja sa urološkim centrima u svetu je oduvek bila dobra; počeci saradnje sa inostranstvom bila je veza ove Klinike sa bolnicom Necker u Parizu, a potom se proširivala, tako da danas saradjujemo sa gotovo svim urološkim klinikama u Evropi.

STRUČNI SASTANCI I KONGRESI KOJE JE KLINIKA ORGANIZOVALA U PERIODU 1977-2011. GODINE

Sastanak

Predsednik

Broj radova

V KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE,

01-04.06.1977.

Prof.dr Sava Petković

53

IV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM UROLOGA,

03-05.05.1979.

Prof.dr Sava Petković

118

VII KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA JUGOSLAVIJE,

10-12.06.1982.

Prof.dr Branko Ostojić

164

IX KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM,

03-06.07.1986.

Prof.dr Vladimir Petronić

205

SIMPOZIJUM O STERILITETU I IMPOTENCIJI,

25.09.1987.

Doc.dr Sava Mićić

Doc.dr Drago Milutinović

22

SASTANAK UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM POVODOM ODLASKA U PENZIJU Prof.dr   V.Ilića i Prim.dr M.Tomića,

20.11.1987.

Prof.dr Vladimir Petronić

3

KURS IZ UROLOGIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

14-16.03.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

37

ESWL U TERAPIJI URINARNE I BILIJARNE KALKULOZE, SIMPOZIJUM SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

20-22.05.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

14

XII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

09-11.09.1993.

Prof.dr Vladimir Petronić

156

XV KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

07-09.06.2000.

Prof.dr Jovan Hadži-Đokić

206

II BALKANSKI KONGRES ANDROLOGA,

15-16.09.2000., Beograd

Prof.dr Sava Mićić

102

XVI KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

and EAU ESU Course

24. i 25.04.2003., Beograd

Prof. dr Dejan Elaković

Prof. dr Sava Mićić

21

Škola operativne urologije,

Pirot, 23-24.05.2003.

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XVII KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

And EAU ESU Course

20-24.04.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

1st South Eastern European Meeting

09-11.10.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

Škola operativne urologije,

12-13.05.2006., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

5 predavanja

5 operacija

XVIII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA SRBIJE I CRNE GORE I EAU ESU COURSE

19. i 20.04.2007., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

35

UROLOGY MEETING

07.04.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

13

BELGRADE ANDROLOGY MEETING

06-08.06.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

16

Prvi kliničko-patološki kurs »KARCINOM PROSTATE – PATOLOGIJA I KLINIČKI ASPEKTI«

03-04.04.2009., Beograd

Prof. dr Jovan Vasiljević

Prof. dr Cane Tulić

 

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Urinarne fistule"

Prof.dr Zoran Džamić

11

Škola operativne urologije

09-10.05.2008., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XIX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SRBIJE I EAU-ESU Course

23. i 24.04.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

38

5th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING

09-10.10.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

NEW TRENDS IN FEMALE PELVIC HEALTH

22.03.2010., Beograd

Prof. dr Cane Tulić

9

TREATMENT OF BLADDER AND PROSTATE CANCER, Kontinuirana medicinska edukacija, Medicinski fakultet

14.05.2010., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

13

Škola operativne urologije

15-16.05.2010., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

NOVI TRENDOVI U HIRURŠKOM

LEČENJU STRES INKONTINENCIJE

07-09.04.2011., Kopaonik

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

8

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Infekcije urogenitalnog trakta"

Prof.dr Zoran Džamić

10

Consultation on Urethral Stricture Disease

21.10.2011., Beograd

Doc. dr Miroslav Đorđević

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

9

XX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SEBIJE I EAU-ESU Course

21. i 22.04.2011., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

47

 

U periodu 1979-2011. godina na Urološkoj klinici gostovala su 138 urologa iz Evrope i Amerike.