Komisija za unapređenje kvaliteta rada

 1. Doc. dr Goran Stevanović, predsednik,
 2. Dr Vesna Mioljević, naučni saradnik, zamenik predsednika,
 3. Dr Goran Vuković, član,
 4. Dr Tatjana Dmitrović, član,
 5. Mr. farm. Dragana Rajinac, član,
 6. Miodrag Trifunović, dipl. pravnik, član,
 7. Nenad Banićević, član.

Etički odbor

 • Prof. dr Brаnislаv Stefаnović, spec. opšte hirurgije (Urgentni centаr KCS) – predsednik,
 • Prof. dr Zorаn Džаmić, spec. urologije (Klinikа zа urologiju KCS)- zаmenik predsednikа,
 • Prof. dr Miloš Žаrković, spec. interne medicine i subspec. endokrinologije (Centаr zа nаučnoistrаživаčki rаd i ljudske resurse KCS) – člаn,
 • Prof. dr Violetа Vučinić, spec. pneumoftiziologije (Klinikа zа pulmologiju KCS)- člаn,
 • Prof. dr Vesnа Tomić- Spirić, spec. interne medicine subspec. аlergologije (Klinikа zа аlergologiju i imunologiju KCS)- člаn,
 • Prof. dr Drаgаn Simić, spec. interne medicine (Klinikа zа kаrdiologiju KCS)- člаn,
 • Prof. dr Jelenа Drulović, spec. neuropsihijаtrije (Klinikа zа neurologiju KCS)- člаn,
 • Prof. dr Sаšа Kаdijа, spec. ginekologije i аkušerstvа (Klinikа zа ginekologiju i аkušerstvo KCS)- člаn,
 • Prof. dr Đorđe Đorđević, dipl. prаvnik, profesor Kriminаlističko-policijskа аkаdemijа – člаn,
 • Prof. dr Brаnko Milаković, spec. аnesteziologije sа reаnimаtologijom, (Centаr zа аnesteziologiju i reаnimаtologiju KCS) člаn
 • Doc. dr Vlаdаn Živаljević, spec. hirurgije (Klinikа zа endokrinologiju, dijаbetes i bolesti metаbolizmа, Centаr zа endokrinu hirurgiju KCS) – člаn

Upravni odbor

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 • Prof. dr Vladimir Obradović - predsednik
 • Prof. dr Miroslav Vukadinović
 • Zorana Stojković, dipl. pravnik
 • Dr Nataša Petrović
 • Dr Jelena Vrućinić Kozić

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 • Radomir Vujadin - predsednik
 • Dr Muamer Baćevac
 • Branislav Ivošević
 • Bojan Borovčanin

Stručni savet

Članovi stručnog saveta:

 • Doc. dr Sanja Stanković, predsednik
 • Dr Mladen Kočica, zamenik predsednika
 • Prof. dr Zoran Džamić, sekretar
 • Prof. dr Maja Ercegovac, član
 • Prof. dr Branko Beleslin, član
 • Prof. dr Đuro Macut, član
 • Prof. dr Slobodan Cvetković, član
 • Prof. dr Violeta Mihajlović Vučinić, član
 • Mr. farm. Dragana Rajinac, član
 • Milan Nikolić, član

Osnovne informacije

Univerzitetski klinički centar Srbije - vrhunska ustanova zdravstvene zaštite
Univerzitetski klinički centar Srbije, sa sedištem u Beogradu, jedinstvena je zdravstvena ustanova, nastala udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. Formirana je kao nova organizacija: Klinički centar Medicinskog fakulteta, prvog januara 1983. godine. U svom sastavu KCS ima ukupno 41 organizacionu jedinicu: 23 klinike, devet centara, polikliniku i devet službi za uslužne delatnosti.

Delatnost
U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije leče se najteži pacijenti, na raspolaganju je građanima za neodložno zbrinjavanje životno ugroženih povređenih i hitnih pacijenata 365 dana u godini 24 sata dnevno. Kao referentna ustanova zdravstva, UKCS sprovodi visokospecijalizovanu dijagnostiku, lečenje i konsultativne specijalističke i subspecijalističke preglede najtežih bolesnika. UKCS je takođe i medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za dodiplomsko i poslediplomsko akademsko obrazovanje i stručno obrazovanje za lekare na stažu i specijalizaciji, kao i obrazovna baza za studente fakulteta zdravstvene struke. U dugoj tradiciji ove ustanove, urađeno je mnogo na unapređenju zdravlja i primeni novih tehnologija, novih medicinskih procedura u dijagnostici i lečenju.

Resursi
Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, UKCS posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. U ovoj ustanovi radi nekoliko akademika, takođe veliki broj doktora medicinskih nauka, magistara, subspecijalizanata i specijalista iz svih grana medicine. Sa više od sedam hiljada zaposlenih, UKCS je najveći je pružalac zdravstvenih usluga u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi, u kojem se godišnje zbrine više od milion pacijenata. U stacionarnoj delatnosti UKCS godišnje se leči više od 90 000 bolesnika, ostvari se više od 950 000 bolesničkih dana lečenja, obavi preko 50 000 operacija i više od 7.000 porođaja. U dnevnim bolnicama godišnje se leči 25 000 bolesnika i obavi preko 5.000 operacija. Kompleks UKCS smešten je na površini od 34 hektara u širem centru Beogradu, na opštini Savski venac. U njegvom sastavu je više od 50 odvojenih zgrada paviljonskog tipa, površine oko 280 000 m2, od kojih su četiri objekta (plastična hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i psihijatrijska bolnica na Avali) izvan centra bolničkog kompleksa.

Pretraga

Facebook Image

Poslednje vesti

Potpisan predlog kolektivnog ugovora za Univerzitetski klinički centar Srbije

V.D. direktor Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije prof. dr Milika Ašanin i predstavnici reprezentativnih sindikata prim. dr Radmila Obrenović ispred Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije JSO UKCS, Nađežda Đuričić ispred Sindikata "Nezavisnost" UKCS, Katarina Rosić ispred Ujedinjenog sindikata Srbije UKCS i Nadežda Aleksić ispred Sindikata medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara UKCS potpisali su dana 30.01.2023. godine predlog Kolektivnog ugovora za Univerziteski klinički centar Srbije.

Opširnije...

Univerzitetski klinički centar Srbije obeležio krsnu slavu lekara

Svetom arhijerejskom Liturgijom u kapeli Svetih Vrača i lomlјenjem slavskog kolača u Novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije svečano je obeležena krsna slava lekara Sveti Kozma i Damjan.

Opširnije...

Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom dobio je EARL akreditaciju Evropskog udruženja nuklearne medicine i status Centra izvrsnosti

Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom je već godinama akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) i od strane Evropskog udruženja nuklearne medicine (EANM) kao centar za klinički rad i kao centar za obuku.

Opširnije...