Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.04.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije, a dana 10.04.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6474 od 05.05.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 8 zdravstvenih radnika više stručne spreme i 19 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

za Centar za radiologiju i MR

 1. Nikola Dimitrijević, strukovni medicinski radiolog
 2. Branka Nestorović, strukovni medicinski radiolog
 3. Goran Janković, viši radiološki tehničar
 4. Ivana Kovačević, viši radiološki tehničar
 5. Duško Grbić, strukovni medicinski radiolog
 6. Marijana Živić, strukovni medicinski radiolog

za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 1. Žana Klinčević, viši dijetetičar-nutricionista

za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 1. Ksenija Ilić, viši farmaceutski tehničar

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Gordana Tanasić, medicinska sestra
 2. Miljan Gagulić, medisinski tehničar
 3. Slobodanka Vlačić, medicinska sestra
 4. Koviljka Kovačević, medicinska sestra

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. Jelena Lakić, medicinska sestra
 2. Jovana Trubarac-Vukadinović, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Jelena Trifković, medicinska sestra
 2. Olja Kadlečik, medicinska sestra

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 1. Maja Ostojić, ginekološko-akušerska sestra
 2. Ljubica Nikolić, ginekološko-akušerska sestra

za Centar za radiologiju i MR

 1. Milena Prpa, medicinska sestra

za Centar za nuklearnu medicinu

 1. Nebojša Milošević, mediicnski tehničar

za Kliniku za očne bolesti

 1. Jelena Lazarević, pedijatrijska sestra

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 1. Marija Stanojević, medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju

 1. Jelena Lukić, medicinska sestra

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. Marija Popović, medicinska sestra

za Centar za polikliničku delatnost - Poliklinika

 1. Milica Sailović, medicinska sestra

za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Darko Danilov, medicinski tehničar

za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 1. Mile Jakišić, tehničar na sterilizaciji medicinskog otpada autoklaviranjem

 

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin