Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i NSZ, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8436 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 24 medicinske sestre/tehničara sa srednjom i višom stručnom spremom, izabrani sledeći kandidati, i to:

 

 za Kliniku za kardiologiju

1. Marija Čvorić, medicinska sestra

Za Kliniku za neurologiju

2. Tijana Simić, medicinska sestra
3. Suzana Milunović, medicinska sestra

Za Centar za radiologiju i MR

4. Dragana Savatić, strukovni medicinski radiolog
5. Marina Kosić, strukovni medicinski radiolog
6. Jelena Eskić, medicinska sestra

Za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

7. Stefan Hajduk-Veljković, medicinski tehničar
8. Milena Stevanović, medicinska sestra

Za Kliniku za urologiju

9. Jelena Blagojević, medicinska sestra

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

10. Tamara Jovanović, ginekološko-akušerska sestra
11. Milena Stanković, ginekološko-akušerska sestra
12.Teodora Stepanović, ginekološko-akušerska sestra
13.Lidija Marinković, ginekološko-akušerska sestra

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

14. Nikola Gajić, medicinski tehničar
15. Jelica Rajčić, medicinska sestra

Za Kliniku za neurohirurgiju

16. Jelena Trifunović, medicinska sestra
17. Dragana Miletić, medicinska sestra

Za Kliniku za dermatovenerologiju

18. Sanja Mišković, medicinska sestra
19. Tamara Mitić, medicinska sestra

Za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

20. Milan Mrđa, fizioterapeutski tehničar

Za Kliniku za očne bolesti

21. Marina Rastović, medicinska sestra
22. Jelena Đorđević, medicinska sestra

Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

23. Marija Šobot, medicinska sestra

Za Centar za polikliničku delatnost – Polikliniku

24. Milica Lazić, medicinska sestra

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin