Obaveštenje o rezultatima konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 02.10.2018. godine, a dana 03.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13316/1 od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

I 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom za potrebe X noža Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju, i to:

 • dr Zoran Aleksić, doktor medicine,
 • Izbor za drugog kandidata nije izvršen.

II 2 diplomirana fizičara/fizikohemičara za potrebe X noža Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju

 • Milica Tadić, diplomirani fizikohemičar,
 • Dragan Ćirić, diplomirani fizikohemičar,

III 4 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom za potrebe X noža Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju

 • Milica Dereta, strukovni medicinski radiolog,
 • Kristina Jovanović, strukovni medicinski radiolog,
 • Nenad Ivanovski, strukovni medicinski radiolog,
 • Dragana Ristić, strukovni medicinski radiolog,

IV 10 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, i to:

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za potrebe X noža Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju

 • Kristina Vasileski, medicinska sestra
 • Miloš Aničić, medicinski tehničar,
 • Marija Marjanović, medicinska sestra,
 • Nenad Rakić, medicinski tehničar,

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • Nada Ignjatović, medicinska sestra,
 • Natalia Elena Vaštag, medicinska sestra,
 • Nikola Gajić, medicinski tehničar,
 • Katarina Bošković, medicinska sestra,

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za ORL i MFH

 • Ana Guteša, medicinska sestra,

1 pedijatrijska sestra za Kliniku za ORL i MFH

 • Sanja Gavrić, pedijatrijska sestra

V 1 inženjer investicionog održavanja uređaja i opreme

 • Tijana Pantelić, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva,

VI 1 administrator podrške korisinicima informacionih sistema i tehnologija

 • Izbor nije izvršen, jer se nijedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa nije prijavio za ovo radno mesto.

VII spremač

 • Negica N. Dimitrijević.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin