Резултати конкурса за 10.06

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 10.06.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 10.06.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 11.06.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 9588 od 09.07.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za 10 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 28 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

10 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

I   za Kliniku za kardiohirugiju - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Nataša Janković, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Sanja Peruničić, lekar na specijalizaciji iz infektologije

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Maja Milinić, lekar na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
 • Dr Jelena Vujović, lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

IV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Marko Vučetić, lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije i traumatologije
 • Dr Dragana Vučković, lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije i traumatologije

V za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu - 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Miodrag Nišević, lekar na specijalizaciji iz radiologije
 • Dr Marija Mijalјević, lekar specijalista radiologije

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine za Odelјenje Hepatologije II u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju

 • Dr Dunja Knežević, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

VII za Kliniku za kardiologiju - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • Dr Stefan Zaharijev, doktor medicine

28 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

I za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 2 fiziterapeutska tehničara sa srednjom stručnom spremom

 • Bojan Radibratović, fizioterapeutski tehničar
 • Milan Mrđa, fizioterapeutski tehničar

II za Kliniku za kardiologiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jovana Milošević, medicinska sestra
 • Miloš Ćalić, medicinski tehničar

III za Kliniku za kardiohirurgiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sandra Milojević, medicinska sestra
 • Milena Jovanović, medicinska sestra

IV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja–UC - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Uroš Grubačić, medicinski tehničar
 • Tijana Đorđević, medicinska sestra

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo - 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Petković, ginekološko-akušerska sestra
 • Milena Stanković, ginekološko-akušerska sestr

VI za Kliniku za neurologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Suzana Milunović, medicinska sestra

VII za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - 3 medicinske sestre-tehničara anestetičara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marko Ristić, medicinski tehničar
 • Stefan Jovanović, medicinski tehničar
 • Dajan Stančulј, medicinski tehničar

VIII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Katić, medicinska sestra
 • Natalija Durković, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za endokrinu hirurgiju Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • Bojana Živković, medicinska sestra

IX za Kliniku za hematologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jasmina Tarlanović, medicinska sestra

X za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sandra Prostran, medicinska sestra

XI za Kliniku za neurohirurgiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Trifunović, medicinska sestra
 • Dragana Miletić, medicinska sestra

XII za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška
1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Zora Prpa, medicinska sestra

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Klinike za urgentnu hirurgiju pri Klinici za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška

 • Ljilјana Dimitrijević, medicinska sestra
 • Slavko Munćan, medicinski tehničar

XIII za Kliniku za očne bolesti - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marina Rastović, medicinska sestra

XIV za Kliniku za nefrologiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Odelјenja za transplataciju bubrega Klinike za nefrologiju

 • Snežana Ristivojević, medicinska sestra
 • Anđela Pavlović, medicinska sestra

XV za Centar za nuklearnu medicinu - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Bilјana Janjić, medicinska sestra

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin