Rezultati konkursa na neodređeno vreme za lekara specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 06.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 16732 od 05.12.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - 1 lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

  • dr. Branislava Stefanović, lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
VD DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin