Rezultati konkursa za 40 medicinskih sestara/tehničara opšteh smera

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15233 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 15233 od 20.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /zamene preivremno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad izabrani su sledeći kandidati:

U radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca, za Klinički centar Srbije prima se 40 medicinskih sestara/tehničara opšteh smera, i to:

I za Kliniku za pulmologiju

 • Marija Jovanović
 • Vladan Radojković
 • Marija Crnić
 • Kristina Novaković
 • Dragana Buzadžija
 • Jelena Kunić
 • Maja Jelesijević
 • Željana Pešić
 • Jelena Runić
 • Pavle Stanojević

II Kliniku za grudnu hirurgiju

 • Jelena Mitrović
 • Dijana Ranđelović
 • Daliborka Pešić
 • Radmila Jeremić
 • Anđela Manić

III Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • Kristina Korićanin
 • Ivan Gajić
 • Jasmina Marjanović
 • Tamara Mikić
 • Gordana Marković

IV Centar za anesteziologiju i remanimatologiju

 • Jovana Stojanović
 • Maja Makić
 • Jelena Novaković
 • Miloš Stolić
 • Stefan Radovanović
 • Jovana Pavlovski
 • Ilina Petrović
 • Zorana Stanković
 • Maja Ciganović
 • Zorana Jovanović
 • Stefan Tomić
 • Jelena Veljković
 • Andrea Balaž
 • Predrag Stojadinov
 • Dragana Ivanović
 • Željka Vujić
 • Danka Nikolić
 • Darko Gigić
 • Ksenija Rajčić
 • Ana Milošević

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odseka centralne pisarnice, arhive i štamparije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin