Rezultati konkursa SMŠ I VRT – Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16091 od 04.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

I za raspisanih 15 viših/strukovnih radioloških tehničara za Klinički centar Srbije i 31 viših/strukovnih radioloških tehničara za Klinički centar Srbije/Kovid bolnicu – 29 izvršilaca

1. Tijana Panić

2. Zorana Kolarov

3. Luka Maričić

4. Sonja Živadinović

5. Boris Arsić

6. Đorđina Đokić

7. Teuta Nikol Ninković

8. Ivana Milivojević

9. Tamara Miutinov

10. Tatjana Stanojković

11. Nikola Čolić

12. Marko Gavrilović

13. Lazar Vasić

14. Miloš Jovanović

15. Dejana Janković

16. Dušica Veljović

17. Nikola Stamenić

18. Milan Janković

19. Milena Tonić

20. Katarina Kojadinović

21. Novak Čubrović

22. Mirjana Stojanović

23. Nikola Đurinac

24. Miloš Đorđević

25. Marko Stefanović

26. Željana Kuzmanović

27. Svelana Erić Milić

28. Kristina Georgievski

29. Aleksandar Lazović

II za raspisanih 75 med. sestara/tehničara opšteg smera za Klinički centar Srbije i 878 med. sestara/tehničara opšteg smera za Klinički centar Srbije/Kovid bolnica – 104 izvršilaca

1. Stefan Trajković

2. Elena Japundža

3. Ružica Lalić

4. Ivana Radanović

5. Ružica Panić

6. Dušan Marinković

7. Marija Tumara Tomić

8. Ana Milutinović

9. Olga Popović

10. Branka Dragović

11. Aleksandra Stišović

12. Biljana Radić

13. Maja Vasović

14. Milica Šiljić

15. Vladimir Jocić

16. Stefan Ranković

17. Dušan Medić

18. Nedeljko Nešić

19. Desanka Varagić

20. Igor Vasić

21. Dajana Anđelković

22. Kristina Ljubić

23. Tijana Stamenković

24. Aleksandra Radulović

25. Vesna Pavlović

26. Tijana Adamović

27. Nikola Stojanović

28. Srđan Živić

29. Magdalena Mladenović

30. Marko Starčević

31. Andrija Marković

32. Srbimir Keranović

33. Jovan Petković

34. Filip Mitrović

35. Biljana Đurović

36. Đorđe Rajc

37. Kristina Tacković

38. Luka Jolović

39. Miljana Stevanović

40. Aleksandra Marinković

41. Tijana Ceković

42. Jovana Jovanović

43. Aleksandra Sekulić

44. Dragana Zorić

45. Jovan Mrzić

46. Svetlana Ikić

47. Ana Miljković

48. Danijela Kostić

49. Nikola Aleksić

50. Aleksandar Pucar

51. Vukica Stepić

52. Aleksandra Pešić

53. Ivana Đorđević

54. Aneta Mihaljčić

55. Dragana Stolevski

56. Darko Gajić

57. Nataša Kenović

58. Aleksandar Bavanski

59. Jelena Ađančić

60. Dušanka Rajić

61. Milica Tomašević

62. Katarina Koplić

63. Anđela Ivić

64. Jasminka Spahić

65. Marijana Dejanović

66. Aleksandra Mioković

67. Bojana Ilić

68. Jasmina Mladenović

69. Nenad Blagić

70. Ana Petrović

71. Miljan Stojiljković

72. Sanja Ratkelić

73. Saška Nedić

74. Milena Smolović

75. Aleksandra Rakić

76. Slavica Petrović

77. Mirsa Ljajić

78. Aleksandra Jakimovski

79. Edita Kurtanović

80. Marija Bosanac

81. Danijela Ristić-Popović

82. Ana Perić

83. Milica Arsić

84. Marta Petrik

85. Dobrila Simonović

86. Gordana Đorđević

87. Natalija Stevanović

88. Irena Živadinović

89. Nina Marković

90. Radovan Aritonović

91.Aleksandra Savić

92. Bojan Todić

93. Marija Petrović

94. Katarina Nikolić

95. Branka Petković

96. Aleksandra Aleksić

97. Bojan Blagojević

98. Tijana Tasić

99. Aleksandra Vujinović

100. Mila Đorić

101. Uroš Urošević

102. Marko Andrejić

103. Darko Arsić

104. Stefan Nikolić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odseka centralne pisarnice, arhive i štamparije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin