Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativne i tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 22.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.03.2024. na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7034 od 23.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Administrativni radnici sa visokom stručnom spremom – 2 izvršilaca:

I za Službu za pravne poslove -2 pravna zastupnika na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Marina Novaković
 • Aleksandar Radetić

Tehnički radnik sa visokom stručnom spremom – 1 izvršilac:

I za Službu za tehničke i druge slične poslove -1 inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Mira Karanfilović

Tehnički radnici sa srednjom stručnom spremom – 6 izvršioca:

I za Službu za pravne poslove - 5 radnika obezbeđenja sa oružjem/stražar sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Saša Jovanović
 • Saša Erak
 • Ivan Petković
 • Nebojša Lazarević
 • Zoran Rajković

II za Službu za tehničke i druge slične poslove - 1 vozač sanitetskog vozila na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Stevan Stefanović

Pomoćni i tehnički radnici sa nižom stručnom spremom – 10 izvršioca:

I za Centar za polikliničku delatnost – Poliklinika - 1 spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Boban Jeremić

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane - 9 servirki na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

 • Maja Nešić
 • Jelena Spasić
 • Slađana Đurđević
 • Jovana Milovac
 • Snežana Anić
 • Vlatka Ivanović
 • Bilјana Rajković
 • Zorica Stojanović
 • Dragana Miletić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin