Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na neodređno vreme sa probnim radom od tri meseca za zdravstvene radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5440 od 01.04.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 01.04.2024. godine na internet stranici Univerzitet skogkliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7366 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM/VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 12 IZVRŠIOCA:

I za Centar za radiologiju - 11 viših/strukovnih radiološki tehničara na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

1.Filipa Popović

2.Ljubica Popović

3.Boris Ignjatović

4.Tijana Pavlović

5.Luka Stojković

6.Tamara Babić

7.Borko Milosavlјević

8.Dalibor Jekić

9.Maša Lončar

10.Danilo Jović

11.Filip Vidaković

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar -1 viši/strukovni laboratorijski tehničarna neodređeno vreme sa probnim rad od tri meseca

12.Katarina Marković

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 34 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo -4 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

1.Milica Mihajlović

2.Jelena Milić

3.Fatima Eminaj

4.Jasmina Radojičić

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju- Prva hirurška - 1 medicinskasestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

5.Katarina Tufegdžić

III za Kliniku za nefrologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

6.Tamara Garalejić

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - za raspisanih 5 radnih mesta za medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim rad od tri meseca izabrana su 4 kandidata i to:

7.Sara Dukić

8.Dunja Stevanović

9.Aleksandra Ješić

10.Dijana Mitić

V za Centar za prijem i zbrinjavanje uregninh stanja – Urgentni centar - 14 medicinskihsestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

11.Anđela Totić

12.Ivana Mlađen

13.Strahinja Čizmarov

14.Kristina Čolić

15.Milica Petrović

16.Bojana Trnavac

17.Plamenka Stojanović

18.Mirjana Grujić

19.Milica Cvjetićanin

20.Aleksandra Šubarić

21.Milica Somborac

22.Tijana Ristić

23.Aleksandra Rakić

24.Aleksandar Kovačević

VI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - 2 medicinskesestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

25.Violeta Likušić

26.Anđela Jolović

VII za Centar za radiologiju - 1 medicinskasestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

27.Tatijana Popesku

VIII za Kliniku za kardiologiju - 4 medicinskesestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na   neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

28.Lazar Ćeličanin

29.Jovana Gojović

30.Marijana Dimitrov

31.Dragan Milutinović

IX za Kliniku za endokrinu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehniča r opšteg smera sa srednjom stručnomspremomnaneodređenovremesaprobnimradomodtrimeseca

32.Anđela Ristić

X za Kliniku za urologiju -1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

33.Dragana Suvočarov

XI za Kliniku za vaskularnuhirurgiju - 1 medicinskasestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

34.Jelena Stanojević

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin