Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. DirektoraUniverzitetskog kliničkog centra Srbije br.6441 od 16.04.2024. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 17.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7657 od 09.05.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za 1 administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom i 4 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati

 

ADMINISTRATIVNI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠIOC:

I za Službu za pravne poslove - 1 pravni zastupnik na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za rad u Odelјenju opštih pravnih poslova

Ivana Ralević

ADMINISTRATIVNE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA:

I za Službu za pravne poslove - 4 referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za rad u Odelјenju za kadrovske poslove

  • Olgica Dobrić
  • Milica Milosavlјević
  • Katarina Stojanović
  • Dijana Banda

Kandidata koji je konkurisao, a nije se pojavio na razgovoru sa komisijom molimo da podigne svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin