Klinika za vaskularnu hirurgiju

Opšti podaci organizacione jedinice

 • Adresa: Dr Koste Todorovića br. 8, 11000, Beograd, Srbija
 • Telefon: +381 11 3065-176
 • Fax: +381 11 3615-786
 • E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Organizaciono-kadrovska struktura

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (KVEH KCS) je zdravstvena ustanova tercijarnog ranga i nacionalna referentna ustanova za dijagnostiku i hirurško lečenje oboljenja, povreda i urođenih mana krvnih sudova. Uz to, godinama unazad, jedina je ustanova u Republici Srbiji koja hitne slučajeve iz oblasti vaskularne hirurgije zbrinjava bez prekida – 24 sata, svakog dana u godini. Kao takva, Klinika poseduje obimno iskustvo, u svetskim razmerama, u tretmanu najšireg spektra vaskularnih lezija, uključujući tu najsloženije, primarne i reoperativne elektivne, kao i najdramatičnije urgentne slučajave.

Ranije u sastavu Instituta za kardiovaskularne bolesti, Klinika funkcioniše kao samostalna organizaciona jedinica u okviru KCS od novembra 2009. godine. Funcionalnu celinu KVEH KCS sačinjavaju:

 • Ambulanto-polikliničko odeljenje sa Kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku,
 • Odsek za kardiovaskularnu dijagnostiku i endovaskularne intervencije (Angiosala),
 • Prvo kliničko odeljenje,
 • Drugo kliničko odeljenje,
 • Odeljenje poluintenzivne nege,
 • Odeljenje intenzivne nege,
 • Odeljenje operacionog bloka,
 • Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom,
 • Odsek za transfuzionu medicinu,
 • Biohemijsko-hematološka laboratorija,
 • Služba fizikalne perioperativne rehabilitacije,
 • Služba patološke dijagnostike,
 • Apoteka,
 • Služba za administrativno-tehničke poslove.

Menadžment klinike

 • Direktor klinike: Prof. Dr Lazar Davidović, tel +381 11 366 3091
 • Zamenik direktora klinike:Prof. dr Dušan Kostić, tel. +381 11 366 3245
 • Glavna sestra klinike: v.m.s. Slađana Nikolić, tel. +381 11 366 3245
 • Tehnički sekretar i koordinator klinike: Ljiljana Milinković, tel. +381 11 366 3091
 • Načelnik Ambulantno-polikliničkog odeljenja sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku: Prof. Dr Dragan Marković, tel. +381 11 366 3095
 • Glavna sestra Ambulantno-polikliničkog odeljenja sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku: m.s. Milena Ćirović, tel. +381 11 366 3095
 • Načelnik Odseka za kardiovaskularnu dijagnostiku i endovaskularne intervencije (Angiosala): Prim. Dr Momčilo Čolić, tel. +381 11 366 3683
 • Glavna sestra Odseka za kardiovaskularnu dijagnostiku i endovaskularne intervencije (Angiosala): v. rad. tehn. Biljana Đurevska, tel. +381 11 366 3680
 • Načelnik Prvog kliničkog odeljenja: Prof. Dr Miroslav Marković
 • Glavna sestra Prvog kliničkog odeljenja: v.m.s. Anita Budalić, tel. + 381 11 366 3321
 • Načelnik Drugog kliničkog odeljenja: Prof. Dr Živan Maksimović, +381 11 366 3126
 • Glavna sestra  Drugog kliničkog odeljenja: v.m.s. Dragana Mitreski, tel. + 381 11 366 3321
 • Načelnik odeljenja poluintenzivne nege: Viši naučni saradnik Dr Ilijas Činara, tel. +381 11 366 3096
 • Glavna sestra odeljenja poluintenzivne nege: v.m.s. Zorica Janjević, tel. +381 11 366 3946
 • Načelnik odeljenja intenzivne nege: Prof. Dr Slobodan Cvetković, tel. +381 11 366 3096
 • Glavna sestra odeljenja intenzivne nege: v.m.s. Mirjana Banović, tel. +381 11 366 3007
 • Načelnik odeljenja operacionog bloka: Prof. Dr Dušan Kostić, tel. +381 11 366 3245
 • Glavna sestra odeljenja operacionog bloka: instrumentarka m.s. Svetlana Prebiračević, tel +381 11 366 3252
 • Načelnik odeljenja anesteziologije sa reanimatologijom: Dr Biljana Kukić
 • Glavna sestra odeljenja anesteziologije sa reanimatologijom: v.m.s. Bojana Borković, tel. +381 11 366 32 50
 • Načelnik odseka za transfuzionu medicinu: Dr Nebojša Savić, tel. +381 11 366 3698
 • Glavna sestra odseka za transfuzionu medicinu: transf. tehn. Marija Čičarević, tel. +381 11 366 3698

Zakazivanje pregleda

Prvi pregled u Ambulanti vaskulame hirurgije Poliklinike KCS zakazuje izabrani lekar matičnog DZ preko IZIS sistema. Slobodne termine za naredni mesec dajemo 6. u tekućem mesecu. Izabrani lekar ima mogućnost upućivanja pacijenta prioritetnim uputom (ako dijagnoza to podržava). Važnost takvog uputa je 24 sata.

Kontrolne preglede u okviru šest meseci (dok je uput važeći) zakazuje Vaskularni hirurg koji je obavio prethodni pregled.

Sva obaveštenja vezana za Vaskularnu ambulantu zdravstveni korisnici mogu dobiti na br. tel. 011 366 3095

Hitna služba

Svi pacijenti sa akutnim vaskularnim problemom koji se kod nas leče, ili nisu ranije lečeni u nekom od vaskularnih centara istog ranga (tercijarni nivo) imaju pravo i trebalo bi da se obrate na vanredan ili hitan pregled u našu ustanovu, po mogućnosti uz odgovarajući uput od strane nadležnog lekara.

Radnim danom - pre podne
Poželjno je da to, radnim danom pre podne, bude Vaskularna ambulanta smeštena u Poliklinici Kliničkog centra Srbije, gde se vanbolnički pregledi inače obavljaju, a zbog mogućnosti da se prilikom pregleda izvede i dopunska ultrazvučna dijagnostika.

Popodne i neradnim danima za hitne preglede
U popodnevnim, večernjim i noćnim satima, kao i neradnim danima za hitne preglede otvoren je 24 sata Urgentni centar, gde se po potrebi, u Opštoj hirurškoj ambulanti (ambulanta br. 2), pregledaju i vaskularni pacijenti.

Pacijenti koji su ranije operisani u našoj Klinici
To ne važi za pacijente ranije operisane u našoj Klinici, za koje su naša vrata uvek otvorena. U slučajevima neodložno hitnih, kritičnih stanja (npr. krvarenje, akutna ishemija, povreda krvnog suda) ne treba gubiti vreme na formalnosti kao što je pribavljanje uputa, koji se uvek može dobaviti naknadno, uz odgovarajuću potvrdu ukoliko se pacijent hitno hospitalizuje i operiše.

Konzilijum Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

Svakog radnog dana, sa početkom u 13:30h u biblioteci Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, održava se stručni sastanak-konzilijum na kojem se detaljno razmatraju pojedinosti o svakom pacijentu hospitalizovanom na klinici, te se na osnovu konstatovanih dijagnoza donosi odluka o modalitetu lečenja i određuje operativni program za svaki naredni dan. Termin održavanja konzilijuma je posebno bitan za doktore sa drugih klinika KCS koji su po potrebi delegirani da na Konzilijumu naše klinike prikažu pacijente sa eventualnim vaskularnim komorbiditetom.

Kontinuirana medicinska edukacija
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS tokom godine održava više kurseva kontinuirane medicinske edukacije za domaće slušaoce koji za temu imaju različite aspekte patologije, dijagnostike i lečenja oboljenja krvnih sudova.

Takođe, u poslednje dve godine, na našoj Klinici, održana su dva trening kursa zasnovana na “hands on” modelu posvećena everzionoj karotidnoj endarterektomiji u uslovima regionalne anestezije – cervikalni blok. Oba kursa podržana su od strane Evropskog udruženja vaskularnih hiruga – ESVS, a učesnici su bili hirurzi i anesteziolozi iz više zemalja Evrope i sveta (Novi Zeland, Velika Britanija, Italija, Estonija, Kipar, Rumunija, Gruzija…).

Kratak istorijat

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (KVEH-KCS) nastavlja bogatu tradiciju Druge hirurške klinike, ustanove u kojoj su sa neznatnim zakašnjenjem u odnosu na vodeće svetske centre izvođene prve operacije srca i krvnih sudova na prostoru bivše Jugoslavije i koja stoga s pravom važi za kolevku srpske kardovaskularne hirurgije. Istovremeno, Klinika je stekla renome vrsne hiruške škole i „fabrike“ medicinskih kadrova svih profila.

 

Zgrada u kojoj se Klinika danas nalazi sazidana je pre više od 100 godina, na prelazu XIX u XX vek, u vreme vlade Kralja Aleksandra Obrenovića, sa namenom da služi kao ginekološka bolnica i porodilište. Pročelje zgrade i danas krasi balkon sa kojeg je narodu trebalo da se obrati Kraljica sa nesuđenim prestolonaslednikom (Slika 1. Venčana fotografija Kralja Milana i Kraljice Drage Obrenović iz 1900. godine).

Po završetku Drugog svetskog rata, novembra 1946. formirana je Četvrta hirurška klinika za ratnu hirurgiju, smeštena u paviljonima koji su se nalazili na mestu sadašnje Poliklinike KCS. Za upravnika je postavljen glavni hirurg Glavne vojne bolnice u Beogradu, pukovnik dr Vojislav K. Stojanović (1906–1991). Dekretom Saveta Medicinskog fakulteta od 17. februara 1947. Klinika za ratnu hirurgiju je proglašena nastavnom bazom Medicinskog fakulteta, sa docentom drV. Stojanovićemna čelu.

Reorganizacijom hirurških klinika i nastave hirurgije od 12. aprila 1951. Klinika je dobila novi naziv, pod kojim je u sledećim decenijama stekla slavu: Druga hirurška klinika. Godine 1966. klinika je iz „paviljona“ preseljena u adaptiranu zgradu starog porodilišta (Slika 2. Ispred „nove“ zgrade, krajem 1960-ih: profesor dr V. Stojanović [u], sa saradnicima), gde je ostala do današnjih dana (Slika 3. Današnji izgled zgrade u kojoj je smeštena KVEH-KCS).

Šezdesetgodišnjica Druge hirurške klinike i stogodišnjica rođenja Vojislava Stojanovića svečano su obeleženi krajem 2006. godine. Za tu priliku snimljen je dokumentarni film o Klinici i publikovana monografija Hronika Druge hirurške klinike, autora profesora dr Vladislava Arsova i saradnika.


 

Sve do 1985. godine u Drugoj hirurškoj klinici radjena je celokupna hirurgija. U tom periodu Klinikom su rukovodili prof. dr Vojislav Stojanovic (1946–1977) i prof. dr Borislav Vujadinovic (1977–1985) koji su se, uz prof. dr Dragoša Nedeljkovića, najviše bavili vaskularnom hirurgijom. Posle njih je vaskularnu hirurgiju vodio prof. dr Stojan Anojčić. Godine 1985. Druga hiruška klinika ulazi u sastav Kliničkog centra Srbije i zajedno sa Prvom hirurškom klinikom konstituiše Institut za hirurgiju. U okviru Instituta za hirurgiju formirana je, između ostalog, Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, sa dva odeljenja za vaskularnu hirurgiju, na čelu sa prof. dr Slobodanom Lotinom. Godine 1988. osniva se Institut za kardiovaskularne bolesti i, u okviru njega, Centar za vaskularnu hirurgiju. U periodu 1988–2001. Centrom je rukovodio prof. dr Slobodan Lotina. Aktuelna Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju postoji kao samostalna organizaciona jedinica u okviru Kliničkog centra Srbije od novembra 2009. godine. Od 2001. godine, direktor Centra, odnosno Klinike za vaskularnu hirurgiju je prof. dr Lazar Davidović (Slika 4.) Deo današnjeg kolektiva KVEH-KCS.


 

Da bi se stekla jasnija predstava o značaju Druge hirurške klinike za razvoj domaće vaskularne hirurgije, nabrojaćemo neke od operacija koje su u našoj sredini po prvi put izvedene upravo u toj ustanovi: 1947. resekcija aneurizme periferne arterije; 1948. reparacija posttraumatske arteriovenske fistule; 1950. transfemoralna tromboembolektomija; 1950. ligatura donje šuplje vene; 1951. dorzalna simpatektomija (Th2-Th3); 1955. portokavalna anastomoza; 1955. dezopstrukcija periferne arterije; 1956. interpozicija venskog grafta; 1957. embolektomija abdominalne aorte; 1958. periferni arterijski bajpas; 1961. resekcija rupturirirane aneurizme abdominalne aorte sa aorto-enteričnom fistulom; 1961. splenorenalni šant; 1961. rekonstrukcija abdominalne aorte implantacijom dakronskog grafta; 1966. resekcija aneurizme torakalne aorte.

Širok spektar konvencionalnih („otvorenih“) vaskularnih hiruških procedura koje danas se u Klinici rutinski izvode obuhvata: rekonstrukcije ekstrakranijalnog karotidnog segmenta (endarterektomija, everziona i klasična, rekonstrukcije graftom, i dr.); anatomske i ekstraanatomske procedure na proksimalnom delu grana luka aorte; operativno lecenje vaskularnog sindroma gornje aperture toraksa; resekcije aneurizmi aorte, uključujući tu aneurizme descendentne torakalne, torako-abdominalne aorte, aortoilijačne aneurizme, kao i rupturirane aneurizme; reparacije ilijačnih i perifernih arterijskih aneurizmi; aortobifemoralne rekonstrukcije zbog okluzivne bolesti; varijante ekstraanatomske revaskularizacije donjih ekstremiteta (aksilo(bi)femoralni, femorofemoralni, transopturatorni, lateralni bajpas, i dr.); sve vrste femoro-distalnih arterijskih rekonstrukcija; operativno zbrinjavanje povreda svih krvnih sudova; embolektomije i trombektomije svih arterijskih segmenata; operativno lecenje tumora koji angažuju krvne sudove (tumor karotidnog tela, retroperitonealne neoplazme), i dr. Posebno obimno iskustvo, po kome je prepoznatljiva u međunarodnim okvirima, Klinika ima u oblasti aortnih rekonstrukcija, uključujući tu i najsloženije vaskularne operacije, na torakoabdominalnoj aorti. Uz to, u skladu sa svetskim trendom, tokom poslednje decenije beleži se stalno rastuća zastupljenost minimalno-invazivnog, endoluminalnog tretmana vaskularnih lezija


Posebno vredno osvrta i reprezentativno za delokrug i obim rada Klinike je poluvekovno iskustvo u lečenju aneurizmatske bolesti aorte. Prvu operaciju aneurizme abdominalne aorte uradio je prof. dr Vojislav Stojanović, 1961. godine, svega 10 godina posle legendarne rekonstrukcije Dubosta u Parizu. Naredne godine, sličnu operaciju izveo je i prof. dr Borislav Vujadinović. Štaviše, radilo se o komplikovanim slučajevima, bolesnicima sa rupturiranom aneurizmom i primarnom aortoenteričnom fistulom; za drugog pacijenta pouzdano se zna da je rekonstrukcija izvedena implantacijom dacronskog grafta, koji je svega nekoliko godina ranije uveden u kliničku praksu u SAD od strane DeBakeyja (Slika 5. Sleva nadesno: prof. dr. V. Stojanović, prof. dr M. E. DeBakey i prof. dr B. Vujadinović 1967. god., prilikom jedne od poseta slavnog DeBakeya Drugoj hirurškoj klinici). (Slika 6. Prof S. Lotina) Od ovih pionirskih poduhvata do danas prošlo je punih 50 godina, tokom kojih je operacija aneurizme aorte, kako nerupturirane tako i rupturirane, postala deo rutinske operativne svakodnevice u našoj Klinici. Iz godine u godinu broj bolesnika operisanih zbog aneurizmatske bolesti aorte je u upadljivom porastu. Zaključno sa decembrom 2012. godine u Klinici je zbog aneurizme aorte operisano oko 5000 bolesnika. Sa preko 1000 pacijenata operisanih zbog rupture aneurizme abdominalne aorte (period 1990–2012), Klinika trenutno ima najveće iskustava u svetu u hitnom zbrinjavanju te letalne vaskularne “katastrofe” koja neposredno ugrožava život i nalaže prvostepenu hitnost u rešavanju. Istovremeno u istom period uradjeno je preko 5000 operacija na karotidnim arterijama. Od 2001 godine Klinika se jedina u region rutinski bavi najtežom vaskularnom procedurom, hirurgijom torakoabdominalne aorte sa oko 170 do sada ivedenih procedura. Od 2007-me godine rutinski se bavimo endovaskularnimi procedurama, i do sada smo izveli blizu 200 zahvata na grudnoj i trbušnoj aorti. U ovom momentu ne postoji ni jedna vaskularna procedura koju u našoj zemlji izvodi neka ustanova a mi ne. Istovremeno, ima procecura koje jedino mi izvodimo a drugi ne, a još više je onih koje mi izvodimo rutinski a drugi sporadično. To se pre sveg odnosi na tri dnašnja glavna vaskularna problema: cerebrovaskularna bolest, aneruzmatska bolest i povrede krvnih sudova.

Druga hirurška klinika a potom i ustanove koje su nastale od nje uključujući i Kliniku za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, su oduvek bile prepoznatljive po međunarodnoj saradnji. Profesor Stojanović je bio jedan od osnivača Evropskog Udruženja za Kardiovaskularnu Hirurgiju pedestih godina prošlog veka. U njegovom rukovođenju učestvovao je narednih 25 godina. Od februara meseca 2008. godine profesor Davidović je član izvršnog komiteta ovog udruženja. Zahvaljujući svemu tome Klinika odnosno institucije koje su je nasledile, su imale priliku da organizuju i neke veoma značajne međunarodne stručne sastanke. To su 25ti Kongres Evropskog Udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju, koji je održan 1976-te i Internacionalni Kongres „Redo” Vascular Surgery, koji je održan 1989-te godine. Tokom 2007 i 2009 gdine Klinika je organizovala dva Kongresa udruženja flebologa sa medjunarodnim učešćem.  Poslednjih deset godina Kliniku za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS posetila je čitava plejada eminentnih svetskih vaskularnih hirurga. To su: Kieffer (Francuska), Dzinich (Mađarska), Nevelsteen (Belgija), Rich (SAD); Moll (Holandija), Deriu (Italija), Palombo (Italija), Ekloff (Švedska), Parch (Austrija), Guex (Francuska), Nicolaides (V. Britnaija), Glowiczki (USA), Jacobs (Holandija). Zahvaljujući tome stvorene su mogućnosti za školovanje naših mladih lekara u inostranstvu.

Projekti i studije koje se realizuju na klinici

 • Naučno istraživački projekat "Multidisciplinarna istraživanja relevantna za etiopatogenezu, dijagnostiku i savremeni tretman bolesti torakoabdominalne aorte i njenih grana", finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Vlade Repubike Srbije
 • Studija o trombolitičkom lečenju tromboze nativne arterije ili tromboziranog by pass grafta kod donjih ekstremiteta, humanim Plazminom
 • Međunarodni registar za penetrantne aortne ulkuse (Internation Registry for Penetrating Aortic Ulcers) u saradnji sa Univerzitetom u Đenovi.
 • Studija o hirurškom lečenju asimptomatske karotidne stenoze (ACST – Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 koju organizuje Univerzitet u Oksfordu     
 • Ispitivanje uticaja negativnog pritiska na zarastanje rana – randomizirana komparativna studija         

Detaljnije informacije u vezi sa radom Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, svi zainteresovani mogu pronaći na linku: www.vhkcs.org

Klinika za pulmologiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Telefon: 011/ 3663114
Faks: 011/ 2681 591
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za pulmologiju je zdravstvena ustanova za plućne bolesti u sastavu Kliničkog centra Srbije. Ležeće bolesnike zbrinjava u zgradi Klinike za pulmologiju, a amublantne pacijente u okviru Poliklinike Kliničkog centra Srbije. Otvorena je za hitan prijem plućnih bolesnika 24 sata. Klinika raspolaže sa 175 bolesničkih postelja i 10 respiratora u jedinici intezivne nege.

Klinika za pulmologiju je referentna zdravstvena ustanova za tuberkulozu i stim u vezi, za obavljanje poslova primene, praćenja i unapređenja jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji u oblasti zaštite zdravlja od tuberkuloze.
(Odluka Ministra zdravlja Republike Srbije br. 500-01-1520/2015-02 od 18. decembra 2015. god.)

Zdravstveni kadar čine 37 lekara specijalista, 12 doktora medicine i 122 medicinskih sestara i tehničara. U nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu učestvuje 12 lekara Klinike.

MENADžMENT KLINIKE

Direktor
Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić 361-5556, 366-3034

Zamenik direktora
Prof. Dr Branislava Milenković 361-5556, 366-3034

Načelnik odljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Dipl. pravnik Mirjana Radonjić 366-3472

Tehnički sekretar
Dragana Stupar 361-5556, 366-3034

Glavna sestra
VMS Ljubena Paunović 366-3286

POLIKLINIČKA SLUŽBA KLINIKE
Načelnik
Doc. dr Vladimir Žugić 366-3165, 366-3170
Glavna sestra
Ljiljana Kazimirović 366-3175

Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističke ambulante
Načelnik
Prim. dr Jasmina Marić Živković 366-3164
Glavna sestra 366-3490
MS Rada Novaković 366-3490

Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku pluća
Načelnik
Doc. dr Vladimir Žugić 366-3165, 366-3170
Glavna sestra
Mira Neđić 366-3165

Odeljenje za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku
Načelnik
Dr Milan Grujuć 366-3189
Glavna sestra
Željka Narančić 366-3186

Odeljenje za kardiološki monitoring plućnih bolesnika
Načelnik
Dr Verica Đukanović 
Glavna sestra
VMS Zorica Jovanović 366-3493

Dnevna bolnica za maligne tumore pluća i pleure
Načelnik
Prim. dr Natalija Samardžić
Glavna sestra
Tijana Arsić 366-3478

STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST KLINIKE

Prvo odeljenje - odeljenje za bronhijalnu astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i hroničnu respiracijsku insuficijenciju

Načelnik
Prof. dr Branislava Milenković 366-3267
Glavna sestra
Đurđica Maravić Tomić 366-3059

Drugo odeljenje - odeljenje za plućnu tuberkulozu i maligne tumore pluća, pleure i medijastinuma
Načelnik
Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević 366-3307
Glavna sestra
Biljana Jokić 366-3237

Treće odeljenje - odeljenje za nespecifične respiratorne infekcije, hronične opstruktivne bolesti pluća i plućne embolije
Načelnik
Prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović 366-3497
Glavna sestra
VMS Nadežda Aleksić 366-3491

Čertvrto odeljenje - odeljenje opšte pulmologije
Načelnik
Prof. dr Dragica Pešut 366-3659
Glavna sestra
Gordana Tambić 366-3467

Peto odeljenje - odeljenje za oboljenja plućnog intersticijuma, sarkoidoze i druge granulomatoze
Načelnik
Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić 366-3460
Glavna sestra
Ružica Nikodijević 366-3452

Šesto odeljenje - odeljenje torakalne onkologije i intersticijskih plućnih bolesti
Načelnik
Kl. ass. dr Milica Kontić
Glavna sestra
Tatjana Marković 366-3537

Sedmo odeljenje - odeljenje opšte pulmologije, plućne tuberkuloze i nespecifičnih infekcija pluća i pleure
Načelnik
Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović 366-3115
Glavna sestra
VMS Ana Lončar 366-3538

Odeljenje za intenzivnu negu pulmoloških bolesnika sa Kabinetom za mehaničku ventolaciju i drugu respiratornu potporu
Načelnik
Prof. dr Aleksandra Ilić 366-3657
Glavna sestra
Marina Milovanović 366-3658

Kabinet za mehaničku ventilaciju i drugu respiratornu potporu
Šef
Dr Vesna Bukumirović, dr sci med 366-3484

POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

Kabinet za naučno-istraživački rad i edukaciju

Šef
Kl ass dr Mihailo Stjepanović 366-3488
Edukator
VMS Sanja Jelić

Kabinet za prevenciju i odvikavanje od pušenja
Šef


Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku pri Odeljenju za kardiološki monitoring plućnih bolesnika

Kabinet za poremećaje disanja u snu

Nacionalni centar za prevenciju i kontrolu tuberkuloze u Republici Srbije
Odlukom Stručnog saveta KCS br. 2217 od 14.02.2017. godineOčekivani rezultati rada Nacionalnog Centra za TB su u skladu sa akcionim planom za kontrolu TB u periodu od 2016-2020 odnosno u skladu sa planovima projekta Health 2020 (Zdravlje 2020) kao i planovima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), te planom Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Evropskog Respiratornog Udruženja (ERS), tzv. „eliminacioni plan“ za borbu protiv tuberkuloze u Evropskom regionu.

Očekivani rezultati su:
35% smanjenje smrtnosti od TB
25% smanjenje stope razboljevanja od TB
75% uspešnog lečenja obolelih od rezistentne i ekstenzivno rezistentne forme bolesti, koja je i najčešći uzrok smrtnosti, ujedno tako realizujući sperčavanje širenja rezistentne TB.

Strategija i ciljevi osmišljeni su u skladu sa strategijom projekta Zdravlje (Health 2020) u čemu značajnu ulogu ima WHO Evropski region.

Nacionalne preporuke za prevenciju tuberkuloze kod bolesnika koji se leče biološkim lekovima

INFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA I BOLNIČKOG LEČENjA U KLINICI ZA PULMOLOGIJU KCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za pulmologiju KCS.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem na ime lekara IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA u Klinici za pulmologiju koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u KCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Prve preglede za propisivanje KONCENTRATORA KISEONIKA u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za interkliničke konsultativne preglede LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, internista) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • da je bolest stabilna najmanje 3 nedelje:
 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7.3 kPa (≤ 55 mmHg) ili SaO2 ≤ 88%
 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mmHg) i 8,0 kPa (60 mmHg) ili SaO2 od 89% uz znake plućne hipretenzije , periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca, policitemiju (hematokrit > 0,55)

Po pravilniku:

 • osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
 • neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

Ukoliko se ne ispune gore navedeni uslovi neće se uzeti u razmatranje.

AMBULANTA ZA PRIJEM U BOLNICU

Prve preglede (prijem u bolnicu) za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za prijem u bolnicu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Grudna hirurgija, Infektologija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Labolatorijski nalazi: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje

AMBULANTA ZA SUPORTIVNU TH - TH BOLA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za suportivnu th - th bola onkoloških bolesnika IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

Laboratorijske analize (KS, biohemijske analize) i radiografija pluća, uradjene pri DZ/RMC pred predvidjeni pregled, uz dostavljenu kompletnu medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje

PULMOLOŠKI APARATI – DIJAGNOSTIKA
(Difuzijski kapacitet, Spirometrija, Test snage respiratornih mišića, Telesna pletizmografija, Gasne analize, Bronhoprovokacioni test, Impulsna oscilometrija, Bronhodilatacioni test)

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Interna medicina, Onkologija, Pneumoftiziologija, Grudna hirurgija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.


BRONHOLOŠKA AMBULANTA

Preko ove ambulante se vrši trijaža radi obavljanja sledećuh dijagnostičih procedura:
Bronhoskopija fleksibilna, Rigidna bronhoskopija i Pleuralna punkcija.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Bronhološku ambulantu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Otorinolaringologija, Grudna hirurgija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

Potrebna dokumentacija za pregled:

 • Izveštaj lekara specijaliste koji upućuje pacijenta
  Radiografija grudnog koša (PA i profilna)
  Kompletne lab. analize (KKS, Biohemija, PTT i INR)
  Spirometrija
  Mišljenje interniste sa procenom kardiološkog rizika za bronhoskopiju u opštoj anesteziji

KONZILIJUMI KLINIKE

ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA MALIGNE BOLESTI PLUĆA I PLEURE

Vreme održavanja: svakog radnog dana 12-14h osim utorkom od 11-14h

Zakazivanje:

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Onkološku ambulantu I pripremu za konzilijum 1,2 i 3 IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom: CT thorax~a i gornjeg sprata abdomena, dostavljen opis invazivne dijagnostičke procedure kojom je karcinom patohistološki verifikovan, patohistološki nalaz sprovedene biopsije kojom je verifikovan karcinom pluća/pleure; Lab. analize: KS, biohemijske analize/ne starije od 10 (deset) dana/; Radiografija pluća ne starija od 10 (deset) dana, kao i sva medicinska dokumentacija koja je od značaja za sveukupno sagledavanje pacijenta vezano za specifično onkološko stanje bolesnika ili pridružene bolesti.

Medicinsku dokumentaciju u sklopu pripreme za konzilijum dostaviti do 10h na zakazan dan termina pregleda.

KONZILIJUM ZA PLUĆNE FIBROZE

Vreme održavanja: Prvi utorak u mesecu od 08 - 14 časova

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante - priprema za konzilijum za plućne fibroze LEKAR SPECIJALISTA Kliničkog Centra Srbije i Instituta za reumatologiju.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • HRCT ne stariji od 2 meseca čije tumačenje daje radiolog Prof Ruža Stević stalni član konzilijuma
 • Spirometrija sa difuzijom, 6min tes

KONZILIJUM ZA TRANSPLATACIJU PLUĆA KLINIKE ZA PULMOLOGIJU I KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU

Vreme održavanja: Konzilijum se održva jednom mesečno, poslednjeg četvrtaka u mesecu, sa početkom u 13 časova, odnosno po potrebi pacijenata.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za procenu kandidata za transpantaciju pluća LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, grudni hirurg) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom:

 • Kompletna medicinska dokumentacija sa CT grudnog koša (HRCT) ne stariji od 2 meseca
 • Aktuelne testove plućne funkcije i gasne analize

TRANSPLANTACIJA PLUĆA - VODIČ

KONZILIJUM ZA TEŠKU ASTMU

Vreme održavanja:
jednom mesečno i to četvrtkom sa početkom u 11 časova


Prvi konzilijum se ne zakazuje, radi se odmah nakon postavljene dijagnoze, svaki sledeći se zakazuje u redovnim intervalima. Prvo se donosi odluka za ambulantne pacijente sa spiska zakazanih, nakon toga se donosi odluka za pacijente koji se leče na odeljenjima Klinike - stacionar

KONZILIJUM ZA PRIMENU IMUNO I MOLEKULARNE TERAPIJE

Vreme održavanja:
Konzilijum se održava svake srede u 11 časova

KONZILIJUM ZA PLUĆNU HIPERTENZIJU Klinike za pulmologiju i Klinike za kardiologiju

Vreme održavanja:
Konzilijum se sastaje jednom mesečno

STRUČNI SEMINAR i KOLEGIJUM KLINIKE ZA PULMOLOGIJU

 • Prikaz svih primljenih bolesnika tokom predhodne nedelje, ponedeljkom i četvrtkom od 8.15h
 • Prikaz interesantnih, nejasnih i nerešenih slučajeva

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KLINIKE

 • Jednom mesečno (sreda) od 11-12h, rukovodilac Prim. dr Vesna Kačar Kukrić
 • Akreditovani programi po planu i programu

STRUČNI SEMINARI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

 • jednom do dva puta mesečno, utorak ili sreda od 12-13h
 • Kolegijum glavnih sestara Klinike jednom nedeljno

Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju je organizaciona jedinica Kliničkog centra Srbije i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučnoistraživačkom delatnošću u oblasti zaštite i unapredjenja duševnog zdravlja sa tradicijom od preko devedeset godina.

ADRESA
Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Srbije
Pasterova 2
11000 Beograd
Srbija  

 

Aktuelnosti

 

Klinički seminari

46. Edukativni simpozijum
Klinike za psihijatriju KCS
DIREKTOR KLINIKE
Prof. dr Aleksandar Jovanović
kontakt telefon: 011/265-7955

TEHNIČKI SEKRETAR
Dragana Jovanović
Telefoni: 011/265-7955, 011/366-2124
Faks: 011/264-5543
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZAMENIK DIREKTORA KLINIKE
Doc. dr Milan Latas
tel. 011/366-2090

POMOĆNIK DIREKTORA KLINIKE
Doc. dr Maja Ivković
tel. 011/366-2100

GLAVNA SESTRA KLINIKE
Ljupka Vukadinović,VMS
Telefoni: 011/265-7955, 011/366-2124

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKO ODELjENjE
Načelnik: doc. dr Milan Latas tel. 011/366-2090
Glavna sestra: Danijela Jović-Čolović, VMS tel. 011/366-2090

Zakazivanje ambulantnih pregleda je preko IZIS sistema ili preko telefona 011/366-2090
Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za psihijatriju („Ambulanta Klinike“) je otvoreno za prve i kontrolne preglede svakog radnog dana od 07.00 do 19.00 uz uput lekara opšte medicine.

CENTAR ZA HOSPITALNO LEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA „VLADIMIR F. VUJIĆ“
Načelnik Centra: prof. dr Aleksandar Damjanović tel.011/366-2095
Glavna sestra Centra: Minira Ranisavljević, VMS tel: 011/366-2101

Odeljenje I – za afektivne poremećaje
Načelnik: prof. dr Aleksandar Damjanović tel.011/366-2095
Glavna sestra: Minira Ranisavljević, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje II - za shizofrene poremećaje i poremećaje sumanutosti
Načelnik: prim. dr Dubravka Britvić tel.011/366-2094
Glavna sestra: Jasminka Ilić, VMS tel.011/366-2092

Odeljenje III - za organske mentalne poremećaje
Načelnik: doc. dr Maja Ivković tel.011/366-2100
Glavna sestra: Zorka Jovanović, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje IV - za nediferencirane psihotične poremećaje
Načelnik: prof. dr Sanja Totić-Pozananović tel.011/366-2093
Glavna sestra: Tatjana Joksimović, VMS tel.011/366-2092

Odeljenje V - za poremećaje izazvane zloupotrebom i zavisnošću od supstanci
Načelnik: prof. dr Ivan Dimitrijević tel.011/2683-093
Glavna sestra: Zorica Ćupić, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje VI - za rane intervencije u psihijatriji i naučno-istraživački rad
Načelnik: prof.dr Nađa Marić Bojović tel.011/366-2098
Glavnitehničar: Milan Tatarević, VMT tel.011/366-2092

CENTAR ZA PARCIJALNU HOSPITALIZACIJU MENTALNIH POREMEĆAJA
„PROF. DR DIMITRIJE MILOVANOVIĆ“
Načelnik Centra: prof. dr Srđan Milovanović tel.011/366-2106
Glavna sestra Centra: Rada Tešić, VMS tel.011/366-2355

Odeljenje VII – za parcijalnu hospitalizaciju psihotičnih poremećaja
Načelnik: prof.dr Ljubica Leposavić tel. 011/366-2116
Glavna sestra: Vukosava Bajčeta, VMS tel. 011/366-2114

Odeljenje VIII – za parcijalnu hospitalizaciju nepsihotičnih poremećaja
Načelnik: dr Dragana Stojanović tel. 011/366-2118
Glavna sestra: Anđelka Mijović, VMS tel. 011/366-2120

Odeljenje IX – za parcijalnu hospitalizaciju rezidualnih psihotičnih, afektivnih i stresogenih mentalnih poremećaja
Načelnik: prof. dr Srđan Milovanović tel. 011/366-2106
Glavna tehničar: Miliša Kunarac, VMT tel. 011/366-2117

Prijemi na bolničko lečenje se zakazuju, osim kada su u pitanju hitni slučajevi. Za prijem na bolničko lečenje potreban je uput za bolničko lečenje izdat od strane nadležnog Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove, a za pacijente koji nisu osiguranici RZZO Beograd uput overen od nadležne lekarske komisije. Pacijent je u obavezi da, pre prijema na bolničko lečenje, obavi određene neophodne analize i preglede u zavisnosti od vrste duševnog oboljenja i opšteg stanja organizma. Jedan deo tih analiza i pregleda, ukoliko je potrebno, ponovo se obavlja i u okviru Klinike.

SPECIJALIZOVANI ODSECI I KABINETI

Odsek za poremećaje mladih
Šef odseka: prim. Dr Ivan Ilić tel. 011/366-2090
Glavna sestra: Olga Radojičić tel. 011/366-2090

Odsek za sudsku (forenzičku) psihijatriju
Šef odseka: prof. dr. Aleksandar Jovanović tel. 011/264-1097

Odsek za psihologiju

Kabinet za psihofiziologiju, poremećaje spavanja i elektrokonvulzivnu terapiju (EEG I EKT kabinet)

Kabinet za transrodna stanja
Šef kabineta: prim. dr Dragana Duišin tel. 011/265-7847

Kabinet za liaison psihijatriju
Šef Kabineta: Prim. dr Žana Stanković tel. 011/366-2090

Kabinet za socijalni rad i socioterapiju
Šef kabineta: Sanja Mirosavljević tel. 011/366-2096

Pregledi u specijalizovanim kabinetima se zakazuju.

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Načelnik: Tamara Ćirić, dipl. pravnik tel. 011/366-2570
Arhiva/Kadrovski referent tel. 011/366-2099