Akreditacija Klinike za ORL i MFH

U periodu od 23.11-25.11.2014.na Klinici za ORL i MFH KCS tim spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije vršiće procenu kvaliteta rada i sprovođenje akreditacijskih standarda kroz razgovore sa timovima zaposlenih, fokus grupe pacijenata,zaposlenih i partnera u cilju sticanja akreditacijske licence