Obuka "Osnovi finansijskog upravljanja i kontrole"

Prema odredbama Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS” br. 99/2011 i 106/2013), rukovodilac korisnika javnih sredstava je odgovoran za uspostavljanje, odžavanje i unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Shodno tome, Direktor Službe Interne revizije Kliničkog centra Srbije, uputio je molbu Ministarstvu finansija, Sektoru interne kontrole i interne revizije, pomoćniku ministra, gospodinu Goranu Cvejiću, da obezbede obuku za zaposlene KCS iz osnova finansijskog upravljanja i kontrole.

Ljubaznošću pomoćnika ministra održana je besplatna obuka za 66 polaznika zaposlenih u KCS od 11. do 17. novembra 2014. godine, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00. Obuka je vođena u organizaciji Centra za NIR, naučno-istraživački rad i ljudske resurse uz punu podršku Uprave KCS.

Na uvodnoj reči pomoćnika ministra, g. Gorana Cvejića, tokom prvog dana obuke, prisustvovali su direktori svih OJ KCS kako bi bili upoznati sa benefitom koji poznavanje finansijskog upravljanja i kontrole donosi u procesu rada.

Ukupno sedam predavača je kroz četiri modula upoznalo polaznike sa materijom „ Finansijsko upravljanje i kontrola”

  1. Uvod u internu kontrolu
  2. Sistem upravljanja rizicima
  3. Upravljački kontrolni sistem
  4. Sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole


Predavanja su održana na interaktivan način na opšte zadovoljstvo polaznika i predavača.