Ugradnja stenta u angio sali UC

U novoj angiografskoj sali Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije danas je tim docenta dr Vladana Vukčevića pacijentu starom šezdeset i devet godina, nakon urađene koronarografije, ugradio dva stenta na desnoj koronarnoj arteriji radijalnim pristupom. Stanje pacijenta nakon operacije je stabilno i dobro.

Operaciji u nedavno otvorenoj angio-sali Urgentnog centra prisustvovao je i ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije ass. dr Zlatibor Lončar zajedno sa direktorom Kliničkog centra Srbije (KCS) doc. dr Milikom Ašaninom.

Čestitajući lekarskom timu Urgentnog centra KCS na uspešnoj intervenciji, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije ass. dr Zlatibor Lončar istakao je zadovoljstvo jer je nova angio-sala u Urgentnom centru još jedna u nizu konkretnih potvrda da ministarstvo zdravlja kontinuirano i intenzivno radi na unapređenju nivoa zdravstvenih usluga koje zdravstveni sistem Republike Srbije omogućava pacijentima.

Direktor Kliničkog centra Srbije doc. dr Milika Ašanin istakao je da je najveći značaj nove angio-sale, pored toga što je opremljena najsavremenijom dijagnostikom, u tome što omogućava da se pacijentima stent ugrađuje na mestu prijema, odmah u Urgentnom centru, a to u značajnoj meri povećava procenat preživljavanja i smanjuje mogućnost invaliditeta kod pacijenata.

Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije su za izgradnju najsavremenije angio-sale, nabavku zaštitne opreme od jonizujećeg zračenja kao i adaptaciju prostora sale opredelili blizu 57 miliona dinara.