Na Klinici za infektivne i tropske bolesti predstavlјena nova studija - "Savremena dijagnostika i terapija infektivnih bolesti"

U velikoj Sali Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, održana je promocija knjige "Savremena dijagnostika i terapija infektivnih bolesti", koju su, uvažavajući potrebe struke, uradili predstavnici Katedre infektivnih bolesti Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, kao i deo lekara Službe mikrobiologije KCS.

Značajne izmene u strukturi,  kao i pojava velikog broja novih infektivnih bolesti tokom prethodne decenije, dovele su do značajnih promena u terapiji istih, ali i nametnule potrebu da se uradi studija sa svim značajnim i relevantnim novim saznanjima iz ove oblasti.  „Savremena dijagnostika i terapija infektivnih bolesti" bavi se upravo ovim saznanjima.

Istakavši izuzetan značaj ove studije, doc dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, rekao je da je knjiga namenjena kako infektolozima tako i svima koji se u svom radu sreću sa problemom infekcija i infektivnih bolesti.

„Vrlo dimaničan razvoj infektologije poslednjih godina i sve veći značaj koje infektivne bolesti i povezana stanja kao što je antimikrobna rezistencija i bolničke infekcije imaju nameću potrebu da se znanja kliničara u praksi stalno usavršavaju i dopunjuju, a ova knjiga upravo omogućava uvid u najsavremenije dijagnostičke metode i terapijske protokole za najveći broj značajnih infektoloških stanja", rekao je Stevanović.

Posebnost studije ogleda se i u tome što su u njoj sadržani i algoritmi za postupanje sa povratnicima iz tropskih predela, kao i kod ujeda životinja, te potpuno nove oblasti kao što je kontrola antimikrobne rezistencije i bolničkih infekcija, što do sada nije bio slučaj.