Međunarodna radionica- instruktivni kurs "Prednja baza lobanje" od četvrtka do subote

U periodu od 22. do 24. marta u organizaciji Klinike za neurohirurgiju KCS, Srpskog neuro-onkološkog društva, Medicinskog fakulteta i Udruženja neurohirurga Italije- SINCH, biće realizovan intstruktivni kurs „Prednja baza lobanje - 1. međunarodna radionica” sa predavanjima na temu operacija tumora baze lobanje.

Ovaj kurs je namenjen hirurzima koji žele da steknu znanje i iskustvo u endoskopskoj endonazalnoj i transcranijalnoj osnovi lobanje lobanje i poboljšaju razumevanje jedne od najfascinantnijih oblasti mozga. Pristupiće se različitim središnjim i paramedijskim baznim područjima lobanje, kako bi se obezbedio pregled od 360 stepeni glavnih neurovaskularnih struktura duž bazične površine lobanje. Misija kursa je da obezbedi komparativno razumevanje iste anatomije kao što se vidi iz endonazalne i transkranijalne perspektive.

Po završetku kursa, učesnici treba da budu u stanju da diskutuju o najnovijim napretcima i polemikama u endoskopskim endonasalnim i mikrohirurškim transkranijalnim tehnikama u pristupu bazama lobanje i uveravaju se u indikacije i principe upravljanja tumorima kranijalnih osnova. Učesnici bi trebalo da budu u stanju da demonstriraju relevantne veštine u praktičnoj primeni glavnih pristupa, opisujući dijagnostičke probleme i strategije upravljanja komplikacijama.

Trećeg dana kursa planirana je operacija dva pacijenta na neurohirurškoj klinici sa prenosom slike za sve učesnike simpozijuma-live surgery. Jedan pacijent sa tkz. transkranijalnim pristupom, drugi pacijent sa transnazalnim pristupom.

Učesnici kursa biće su ne samo mladi neurohirurzi iz Srbije, već i iz okruženja, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije, a instruktori su iskusni hirurzi iz ove oblasti kako iz Italije tako i sa naše klinike.