Održan seminar "Kontrola tuberkuloze danas – izazovi"

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze, u petak, 2. marta 2018. godine, u Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, koja je referentna zdravstvena ustanova za kontrolu tuberkuloze (TB), održan je simpozijum na temu „Kontrola tuberkuloze danas – izazovi“, u organizaciji Respiratornog udruženja Srbije.

Simpozijum „Kontrola tuberkuloze danas – izazovi“, organizovan je u skladu sa akcionim planom za kontrolu TB u periodu 2016–2020. odnosno sa planovima projekta HEALTH 2020 (Zdravlje 2020) kao i planovima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), te planom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog Respiratornog Udruženja (ERS), (tzv “eliminacioni plan” za borbu protiv tuberkuloze u Evropskom regionu). Simpozijum predstavlja i jedan u nizu koraka ka ostvarenju ciljeva usvojenih na osnovu Globalne strategije za kontrolu TB, planiranih da se ostvare do 2020 godine: 35% smanjenje smrtnosti od TB, 25% smanjenje stope razboljevanja od TB , 75% uspešnog lečenja obolelih od rezistentne i ekstenzivno rezistentne forme bolesti, što je i najčešći uzrok smrtnosti od tuberkuloze.

Posebno značajan doprinos skupu predstavljalo je i prisustvo dr Žan Pjer Zelvegera (Jean-Pierre Zellweger) kao istaknutog stručnjaka i TB eksperta pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, koji je učesnike skupa upoznao sa savremenim stavovima SZO i njihovoj praktičnoj primeni u sprovođenju kontrole TB danas u svetu. Dr Zelveger upoznao je prisutne sa nojnovijim smernicama za kontrolu latentne TB infekcije, što predstavlja i pravi put za kontrolu TB u svetu. Smernice je objavila SZO pre nekoliko dana.

Analizom smrtnosti od zaraznih bolesti u svetu danas, tuberkuloza je i dalje vodeći uzrok; samo pre 5 godina devet miliona ljudi u svetu je obolelo od tuberkuloze, a 1.5 milion umrlo od ove bolesti; Dosadašnji planovi i strategije su uspele da kroz efikasnu dijagnostiku i lečenje smanje stopu razboljevanja; utvrđeno je da je na ovaj način spaseno više od 40 miliona života u svetu. Međutim, stopa smrtnosti od tuberkuloze je i dalje neprihvatljivo visoka, te se mere za njeno smanjenje moraju ubrzati i efikasnije sprovoditi kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni u okviru Milenijumskih ciljeva za eliminaciju tuberkuloze.