Potpisan sporazum o saradnji KCS sa OB Novi Pazar

Direktor KCS prof. dr Milika Ašanin i direktor Opšte bolnice Novi Pazar doc. dr Meho Mahmutović potpisali su u Beogradu Sporazum o saradnji dve zdravstvene ustanove u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, kao i edukacija kadrova.


Tom prilikom, direktor KCS prof.dr Milika Ašanin istakao je da kao najveća i najreferentnija zdravstvena ustanova u našoj zemlji, KCS ima i obavezu da svoje znanje i izuzetne stručne potencijale deli sa drugim zdravstvenim ustanovama.

„Samo tako, kroz zajednički rad i saradnju, doprinećemo jednakom i visokom nivou zdravstvene zaštite za sve građane naše zemlje, bez obzira na njihovo mesto boravka. KCS ima visoko stručan kadar, naši lekari poseduju vrhunsko medicinsko znanje, i želimo da kroz saradnju sa kolegama iz Novog Pazara to znanje bude primenjeno i u njihovoj ustanovi, u interesu velikog broja građana koji žive u ovom delu Srbije “ istakao je Ašanin.

Direktor OB Novi Pazar doc. dr Meho Mahmutović istakao je da će Sporazum zdravstvenih ustanova umnogome doprineti unapređenju nivo zdravstvene zaštite u Novom Pazaru i okolini.

Pored KCS, Sporazum o medicinskoj saradnji sa Opštom bolnicom Novi Pazar potpisali su i Institut za majku i dete, UDK „Tiršova“, GAK „Narodni front“, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, kao i Institut za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“.