Šezdeset godina nuklearne medicine u Srbiji

Ove godine Centar za nuklearnu medicinu Kliničkog Centra Srbije obeležava značajan jubilej. Pre 60 godina osnovana je Laboratorija za radioaktivne izotope u medicini Medicinskog fakulteta u Beogradu koja je prerasla u Centar za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije, što ga čini jednom od najstarijih ustanova nuklearne medicine u Evropi. Takođe se obeležava 30 godina od osnivanja Katedre nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kongres "60 godina nuklearne medicine u Srbiji" održaće se 27-29. septembra 2018. godine u Beogradu, u hotelu „Zira“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije i Evropskog udruženja nuklearne medicine, a uz podršku Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Srbije i Erazmus plus programa Evropske unije. Organizatori Kongresa su prof. Vera Artiko, direktor Centra za nuklearnu medicinu KCS, prof. Dragana Šobić Šaranović šef Katedre nuklearne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Aida Afgan, predsednik Sekcije nuklearne medicine Srpskog lekarskog društva. U organizaciji učestvuju i Udruženje radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije i Udruženje nuklearne medicine Srbije.

U toku tri dana, osim podsećanja na početke nuklearne medicine u Srbiji, razmenjivaće se znanja, mišljenja i iskustva sa kolegama u zemlji i inostranstvu i upoznati sa novim trendovima u nuklearnoj medicini. Izlaganjem predstavnika Evropskog udruženja nuklearne medicine, Međunarodne agencije za atomsku energiju i drugih eksperata, u prisustvu oko 200 učesnika iz 18 zemalja, izneće se nove činjenice, podeliti iskustva, unaprediti znanje i doneti nove ideje iz nuklearne medicine i pratećih oblasti.. Obeležavanje ovog velikog jubileja predstavlja novi podsticaj da se nastavi u duhu onih koji su nuklearnu medicinu osnovali i želju da se radom, zalaganjem, učenjem i inicijativom doprinese daljem razvoju ove oblasti.

Evropsko udruženje nuklearne medicine je jubilej „60 godina nuklearne medicine u Srbiji“ podržalo organizacijom Evropske škole za molekularni imidžing i terapiju (ESMIT) u kojoj je učestvovalo 120 polaznika i predavača iz raznih evropskih zemalja. Škola je održana u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 7. do 9. septembra 2018.