Prof. Miodrag Rakić: “Na neurohirurgiji ni jedna operacija nije odložena, lista čekanja – nema“

Novinarska ekipa „Blica“ odazvala se našem pozivu i posetila Kliniku za neurohirurgiju KCS, gde se na licu mesta uverila da sve operacione sale rade i da ni jedna operacija („Blic“ je u današnjem broju, na str. 8. objavio tekst u kome se navodi da se operacije otkazuju..) nije odložena.

Prof. Rakić je precizirao da je na današnji dan, (petak, 26. april) na redovnom programu 12. operacija, ni jedna nije odložena. Svaka od tih opreacija traje najmanje 1,5 h, a one teže i pet sati. Sve što je neophodno za izvođenje operacija je unapred planirano i obezbeđeno, takođe, kako je naglasio „Klinika za neurohirurgiju KCS jedna od retkih koja nema liste čekanja“. On je takođe ukazao da je, ukoliko je neko od lekara sa klinike izjavio da nešto od potrebnog materijala za izvođenje operacije nedostaje, bio u obavezi da to prvo prijavi svom nadređenom, načelniku ili direktoru. Njemu se, naglasio je on, niko od lekara nije obratio.


Novinarka „Blica“ Sonja Todorović, posebno se interesovala za snabdevenost određenim neophodnim medikamentima koji se koriste kod operativnih zahvata, za koje joj je rečeno da nedostaju. Prof. Rakić je objasnio da, ukoliko nema jednog preparata, postoji paralela, ništa lošiji, a to što neko radije koristi jedan, a neko drugi preparat, stvar je izbora, ali je još jednom ponovio da ni jedna operacija nije odložena, jer za to ne postoji razlog. On je ukazao i da se, u uslovima kada se menjaju propisi u oblasti javnih nabavki, može očekivati određeni zastoj, ali, kako je istakao: „ ako nečeg nema na našoj Klinici, ima na nekoj drugoj u okviru KCS, tako da se eventualni zastoj u radu, ukoliko do njega i dođe, brzo otklanja unutar KCS.“


U Upravi KCS ističu da u državnom zdravstvu rade lekari sa imenom i prezimenom i ukoliko ima problema, bilo bi etički da na to blagovremeno ukažu svojim nadređenima, a u medijima ne kriju svoje ime, kako bi se problem koji se tiče zdravlja ljudi, što pre rešio na adekvatan način u ustanovi u kojoj rade.

 

Operacione sale na Neurohirurškoj klinici u radu (26. april 2013. 11.30. časova)

 

(Medija centar, 26.april 2013.)