Kurs VATS – video asistirana torakoskopska hirurgija u KCS

U Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije  01. i 02. novembra 2018. godine organizovan je edukativni sastanak i kurs iz oblasti video asistirane torakoskopske hirurgije. Cilj ovog skupa je dalje razvijanje već postojećih znanja i veština uni portne video asistirane torakoskopske hirurgije, radi unapređenja lečenja pacijenata.

Nosilac edukacije je prof. dr Tomaž Štupnik, načelnik Odeljenja torakalne hirurgije Hirurške klinike Univerzitetskog Kliničkog centra Ljubljana, Slovenija. Kurs ujedno predstavlja i nastavak već započete saradnje i razmene stručnih znanja i iskustava dveju ustanova, u cilju usavršavanja i dodatne edukacije grudnih hirurga Kliničkog centra Srbije, počevši od lekara na specijalizaciji do lekara specijalista koji se već bave ovom procedurom.