Veliki konkurs za posao u KCS- šansa za 138 medicinskih sestara i tehničara

Veliki broj mladih ljudi okupio se danas u KCS, gde su održani razgovori sa kandidatima za posao medicinske sestre i tehničara. U toku je konkurs za 47 medicinskih sestara i tehničara koji će posao dobiti na neodređeno, kao i njih još 91, koji će biti zaposleni na određeno. Pored toga, aktuelnim konkursom predviđeno je zapošljavanje i još 28 lekara, od toga 15 na neodređeno. U našoj ustanovi u toku ove godine posao je, do sada, dobilo ukupno 428 zdravstvenih radnika.

Direktor KCS prof.dr Milika Ašanin istakao je tim povodom da kontinuiranim zapošljavanjem mladih lekara i medicinskih sestara/tehničara ova zdravstvena ustanova nastoji da održi i dodatno unapredi visok nivo zdravstvene usluge koji kao najreferentnija zdravstvena ustanova u našoj zemlji pruža građanima Srbije.

„Svim zdravstvenim radnicima koji se danas zaposle u KCS iskreno želim da u našoj zdravstvenoj ustanovi ostvare lepu i uspešnu karijeru u medicini, a imaće priliku jer će učiti od najboljih lekara i najkvalitetnijih medicinskih sestara i tehničara u našoj zemlji, koji rade kod nas u KCS" rekao je direktor Kliničkog centra Srbije prof. dr Milika Ašanin.

U KCS je nedavno zaposleno i 23-troje najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, u okviru akcije Ministarstva zdravlja, tokom koje je država posao i specijalizacije obezbedila za 100 najboljih diplomaca. Do kraja godine se očekuje novo zapošljavanje najboljih mladih lekara.