KCS prima 55 medicinskih sestara i tehničara

Velika gužva danas u upravnoj zgradi Kliničkog centra Srbije. Blizu 100 mladih ljudi, kandidata, došlo je na razgovor za posao, u okviru kojeg će biti primljeno 55 medicinskih sestara, dva lekara i više nemedicinskih radnika.

Od početka godine, dakle od 1. januara 2019. godine, zaključno sa današnjim danom, u KCS je ugovor o radu dobilo  583 ZDRAVSTVENIH RADNIKA, od toga 136 lekara i čak 447 medicinskih sestara i tehničara.

Sada je u realizaciji konkurs kroz koji će biti zaposleno još 55 medicinskih sestara i tehničara i dva lekara. Prethodne, 2018. godine u Kliničkom centru Srbije je zaposleno 449 zdravstvenih radnika, a u 2017. godini ukupno 515 zdravstvenih radnika je dobilo posao u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Direktor KCS  prof dr Milika Ašanin ističe da Klinički centar Srbije omogućava mladim ljudima koji se zapošljavaju u ovoj zdravstvenoj ustanovi da steknu izuzetna medicinska znanja, uče od starijih kolega, napreduju i da se profesionalno ostvare.

“Uz veliku podršku Ministarstva zdravlja, trudimo se da zapošljavanjem mladih  formiramo nove generacije zdravstvenih radnika Kliničkog centra Srbije, ustanove u koju svi pacijenti dolaze onda kada je zdravstveno stanje najteže, jer dobro znaju da u ovde uvek mogu dobiti najbolju i najkvalitetniju negu I lečenje u skladu sa savremenim dostignućima najbolje kliničke prakse” kaže direktor Kliničkog centra Srbije profesor Ašanin.