KCS dobio najsavremeniji protočni citometar

Klinički centar Srbije (KCS) dobio je najsavremeniji, potpuno digitalizovan protočni citometar na kojem može da se analizira gotovo duplo više parametara nego na starom aparatu.

Aparat koji omogućava Kliničkom centru Srbije da postane regionalni centar za ovu vrstu dijagnostike, nabavljen je sredstvima Ministarstva zdravlja, koje je za ovu namenu opredelilo 27 miliona dinara.

Novi protočni citometar, instaliran je u Laboratoriji za imunofenotipizaciju i protočnu citometriju Klinike za hematologiju, Kliničkog centra Srbije.

Ovaj instrument omogućava analizu velikog broja ćelija uzorka u kratkom vremenskom periodu, odnosno daje mnogo šire i detaljnije informacije o ćelijskom sastavu ispitivanog uzorka, što sve to omogućava brzo dobijanje rezultata i postavljanje tačne dijagnoze.

Bolji protočni citometar od ovog ne postoji u kliničkoj praksi ni u jednoj bolnici u svetu. Na njemu može da se analizira 10 parametara, za razliku od do sada korišćenog koji je mogao da analizira ukupno 6 parametara. To je prvenstveno dijagnostički aparat, koji dijagnostifikuje postojanje i tip leukemije, limfoma i imunoloških poremećaja, koristi se i za praćenje efekata terapije. Na njemu se radi i procena kvaliteta uzorka matičnih ćelija iz periferne krvi za transplantaciju, i za određivanje preciznog vremena prikupljanja matičnih ćelija bolesnika odnosno donora. Pored toga, na novom citometru može da se prati i odgovor na primenjenu imunosupresivnu terapiju kod bolesnika sa transplantiranim srcem.