Sastanak Odbora za bezbednost i zdravlje na radu

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu,  koga čine predstavnici reprezentativnih sindikata, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijlanoj zaštiti Srbije Jedinstvena Sindikalna Organizacija KCS, Nezavisnost KCS, Ujedinjeni sindikati KCS Sindikat medicinskih sestara i tehničara KCS i poslodavca održao je prvi sastanak u ovoj godini.


Sastanku Odbora je po pozivu prisustvovao i direktor Kliničkog centra prof. dr Milika Ašanin. Konstatovano je da se Odbor više puta obraćao sa zaključkom  da je neophodan veći  broj izvršilaca na pojedinim radnim mestima a naročito je potrebno više medicinskih sestara i izvršilaca na održavanju higijene i serviranju hrane. Odbor je informisan da je iz tih razloga raspisan konkurs za prijem u stalni radni odnos više izvršilaca na ovim poslovima. Popunjavanje radnih mesta medicinskih sestra se vrši  po dogovorenoj dinamici.

Odbor je zaključio, sa čime se direktor KCS u potpunosti složio da je neophodno planirati prostor za zdravu ishranu zaposlenih, naročito imajući u vidu da je u toku izgradnja novog objekta KCS, gde bi trebalo obezbediti prostor za restoran za zaposlene.

Sastanku je po pozivu prisustvovao i direktor Tehničke službe KCS, Vido Jovanović koji je članove Odbora upoznao sa situacijom u vezi parkiranja. Istaknuto je da je neophodno  istrajati na rešavanju problema saobraćaja i parkiranja u krugu KCS.

Odbor je zaključio da je neophodno zaposlene upoznati sa Akom o proceni rizika. Predsednik Odbora prim. Radmila Obrenović je informisala direktora KCS  da će članovi Odbora obilaziti zaposlene na radnim mestima  kojom prilikom će zaposleni imati priliku da iznesu svoja zapažanja u vezi vezbednosti i zdravlja na radu.

Na sastanku je istaknuto da postoji vrlo visok stepen saradnje izmedju reprezentativnih sindikata i uprave KCS  i da se prisutni problemi rešavaju u duhu dobrog socijalnog dijaloga.