Otpočeli radovi na rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije

Predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić obišao je 19.02.2020. radove na izgradnji i rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u pratnji Ministra zdravlja, Direktora Kliničkog centra Srbije, Direktora kancelarije za javna ulaganja, Gradonačelnika Beograda, Rukovodioca Klinike, izvođača radova i tehničke službe KCS.

Sredinom januara meseca 2020. godine otpočeli su radovi na Prvoj fazi izgradnje i rekonstrukcije Klinike koja je izgrađena davne 1926. godine. U ovoj fazi planirana je kompletna sanacija/rekonstrukcija tri objekta stacionara klinike (7400 m2), a radovi bi trebalo da budu gotovi do kraja aprila 2021. godine. Vrednost radova iznosi oko 600 miliona dinara. Paralelno sa sanacijom ova tri objekta nastavljaju se radovi na pripremi građevinsko tehničke dokumentacije za otpočinjanje izgradnje novog objekta Klinike (faza dva izgradnje i rekonstrukcije) koji će se nalaziti u istoj prostornoj celini.

Jedan od najvećih izazova ovih radova, sem građevinskih, jeste i da se omogući nesmetano funkcionisanje Klinike i da svi pacijenti kojima je pomoć potrebna budu adekvatno zbrinuti. Obzirom da se radi o ustanovi koja je dežurna 24 sata dnevno, 365 dana u godini od svog osnivanja (pune 94 godine), a koja godišnje bolnički leči više od 2500 bolesnika i obavi preko 40 000 ambulantnih pregleda, bile su neophodne temeljne pripreme, kako same Klinike tako i Kliničkog centra Srbije. Sa svojim kadrom i postojećom opremom čak i u ovakvim uslovima, Klinika je osposobljena da odgovori na sve potencijalne izazove koje nameće aktuelna epidemiološka situacija.

Tokom obilaska radova Predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića je sa planiranom dinamikom i konačnim izgledom Klinike po završetku radova, kako i sa do sada urađenim upoznao Ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar i rukovodstvo Kliničkog centra Srbije, prof. dr Milika Ašanin, Direktor Kliničkog centra Srbije i doc. dr Goran Stevanović, Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS.