Rezultati druge eksterne kontrole ECDC za molekularnu detekciju varijanti SARS-CoV-2

Čast i zadovolјstvo nam je da Vas obavestimo da je Služba za medicinsku mikrobiologiju UKCS učestvovala u eksternoj kontroli kvaliteta molekularne dijagnostike varijanti SARS- CoV-2 za 2021. godinu koju je organizovao ECDC (Evropski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti) i ostvarila 100% tačnost rezultata.

Naime, iz ECDC  u izabranu evropsku mrežu laboratorija koje učestvuju u molekularnoj dijagnostici SARS-CoV-2 (59 laboratorija) šalјe  uzorke (za koje ne znamo da li su pozitivni ili negativni) koje svaka laboratorija testira molekularno i dostavlјa ( u definisanom roku) dobijene rezultate. Ovo je zapravo jedna vrsta ispita našeg rada. Komisija ECDC poredi rezultate dobijene iz svake laboratorije sa njihovim, referentnim rezultatima i svakoj laboratoriji učesnici testiranja, pojedinačno, prosleđuje analizu njihovih rezultata. 

Svaki naš rezultat se poklopio sa rezultatom ECDC (tačnost 100%). To praktično garantuje da radimo stručno, sa kvalitetnom opremom i kvalitetnim reagensima.

Želimo da naglasimo da je ovo rezultat multidisciplinarnog rada našeg tima iz Službe za medicinsku mikrobiologiju UKCS, Nacionalne laboratorije za molekularnu dijagnostiku Vatreno oko i  Laboratorijskog odseka za virusologiju, sastavlјenog od lekara, molekularnih biologa i laboratorijskih tehničara koji već 20 meseci uspešno rade na dijagnostici SARS- CoV-2. 

Za to vreme odrađeno je 616.271 PCR testova, a upravo ova eksterna kontrola pokazuje da se ne radi samo o kvantitetu, već i o 100% kvalitetu tj. 100% pouzdanosti naših rezultata.