PREPORUKA ODBORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU UKCS

Imajući u vidu i dalјe prisutan trend stalnog povećanja broja građana zaraženih korona virusom, kao i pojavu novih i sve virulentnijih sojeva virusa, Odbor za bezbednost i zdravlјe na radu je, na sednici održanoj 06.12.2021. godine, jednoglasno zauzeo stav da ponovo preporuči zaposlenima u UKCS, koji još uvek nisu vakcinisani, a nemaju medicinska ograničenja kao jasnu kontraindikaciju, da se vakcinišu protiv korona virusa u najkraćem roku, u cilјu zaštite sopstvenog zdravlјa, zdravlјa kolega sa kojima rade i pacijenata. Zaposlenima koji su već vakcinisani,Odbor preporučuje da prime i dodatnu „buster“ dozu vakcine.

Poštovane koleginice i kolege, budimo odgovorni, procesom vakcinacije, zaštitimo sebe i druge i omogućimo da se proces rada i pružanja zdravstvene usluge tokom trajanja ove epidemije odvija bez zastoja, uz što manje odsustvovanja i preopterećenja zaposlenih.

Odbor za bezbednost i zdravlјe na radu UKCS