Komentar na sadržaj članka - Ušunjali smo se u BG Kliniku za endokrinologiju i zatekli kataklizmu - objavljenog na web stranici časopisa Nova.rs

Obraćam vam se povodom članka: Ušunjali smo se u BG Kliniku za endokrinologiju i zatekli kataklizmu autora Pavla Ivkovića, objavljenog na web stranici časopisa Nova.rs 27.07.2022. godine u 19.45h.

Prvo, ne znam zbog čega se autor članka „ušunjao“ na Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (pravi naziv). Ulasci i „ušunjavanja“ osoba koje nisu pacijenti nisu dozvoljeni u epidemiji Covid-19, kao i snimanje pojedinih delova klinike. Međutum, da je poseta bila najavljena Upravi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, autor članka bi mogao dobiti informacije koje bi pomogle da se uravnoteženo sagleda stanje infrastrukture na Klinici, pa bi i tvrdnja o „kataklizmi“ verovatno otpala.

Drugo, stanje suterena u zgradi Klinike za endokrinologiju je već više godina nezadovoljavajuće. Za njegovu sanaciju je napravljen projekat pre više od godinu dana i doći će, u sklopu celokupnog renoviranja UKCS, uskoro na red, s obzirom na značajna finansijska sredstva koja su za to potrebna. Takođe, što u vašem članku nije navedeno, u istoj zgradi se sada nalaze Klinika za endokrinologiju sa svojom polikliničkom službom i Klinika za kardiovaskularne bolesti iz zgrade Poliklinike koja se renovira , tako da su se morali aktivirati i prostori koji prethodno nisu korišćeni za prijem i obradu pacijenata za obe klinike, uz istovremeni napor da se ovi prostori, adaptiraju što je moguće brže.

Treće, pandemija Covid-19 je nametnula posebne uslove u kojima je prostor oko prijema bio jedino mesto za ulaz, kao i za izlaz iz zgrade Klinike. Proširenje dela u kome je prijem i koji prethodi odlasku na odeljenja je konstantan proces i usklađen je da otvaranjem novim kapaciteta u novim zgradama UKCS.

Četvrto, i možda najvažnije, u Klinici za endokrinologiju se pregleda između 150-250 ambulantnih endokrinoloških pacijenata dnevno uz istovremeno oko 100 kardioloških pacijenata) i obave se složene dijagnostičke i terapijske procedure za koje je Klinika jedino mesto u Srbiji gde se obavljaju. Istovremeno je hospitalizovano između 80-90 endokrinoloških pacijenata dnevno u kojih se takođe primenjuju složene procedure tercijernog nivoa zdravstvene zaštite. (Imamo zahteve iz zemlje i inostranstva da dođu na Kliniku radi obučavanja). Naravno, da se sve ovo ne radi u prostorima obavijenim paučinom i sa vratima koja ispadaju iz šarki. Ostali delovi Klinike nisu luksuzni hotel, ali omogućavaju minimum uslova za rad u ovoj situaciji. Dakle, pored svih stručnih poslova, činimo velike napore u saradnji sa Upravom, da se potrebni od skora angažovani prostori privedu svojoj nameni.

Na kraju, samo dobra namera, bez skrivanja ali i bez omalovažavanja, može nas dovesti do poboljšanja situacije i daljeg razvoja. U članku koji ste objavili nije je bilo previše.

Rukovodilac Klinika za endokrinologiju,
dijabetes i bolesti metabolizma
Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
Akademik prof. dr Nebojša Lalić