VATS metoda uniportne videoasistirane torakoskopske hirurgije na Klinici za grudnu hirurgiju

Doktor  Dijego Gonzales Rivas (Diego Gonzalez Rivas), torakalni hirurg i jedan od utemeljivača  metode uniportne videoasistirane torakoskopske hirurgije (VATS) bio je danas gost Kliničkog centra Srbije (KCS) i Klinike za grudnu hirurgiju KCS.

Na Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije minimalno invazivna hirurgija radi se već nekoliko godina, a od 2016. godine je uvedena VATS metoda uniportne videoasistirane torakoskopske hirurgije. Ova metoda u odnosu na klasične pristupe ima brojne prednosti za pacijentov oporavak, jer se resekcije pluća, iz različitih razloga, a pre svega carcinoma, izvode kroz minimalne rezove na koži dužine nekoliko centimetara.

Direktorka Klinike za grudnu hirurgiju prof.dr Maja Ercegovac ističe da je, zahvaljujući spremnosti lekara ove klinike da se usavršavaju i napreduju u oblasti hirurgije, već tokom prošle godine ovom metodom  operisano oko 15% pacijenata Klinike za grudnu hirurgiju. U narednom periodu, cilj je da se dostigne evropski i svetski nivo od 25% do 30% pacijenata.

"To je realan cilj koji ćemo ostvariti u naredne 2 godine, jer mi na Klinici imamo znanje i stručne potencijale, a imamo i razumevanje i podršku Ministarstva zdravlja,  RFZO i našeg Kliničkog centra Srbije, u pogledu obezbeđivanja neophodne opreme i potrošnog materijala za ovu vrstu intervencija. Današnji kurs i poseta dr Rivasa će dati značajan doprinos u unapređenju znanja i razmeni iskustava u odnosu na procedure koja se na našoj klinici uveliko rade još od 2016. godine" ističe dr Ercegovac.

Dr Gonzales Rivas je torakalni hirurg u univerzitetskom centru Korunja, Španija, direktor je "Uniportal VATS" trening programa  edukacije u Shanghai Pulmonary Hospital, Kina, koja je poznati svetski centar sa najvećim brojem videoasistiranih torakoskopskih procedura.

Tokom posete Klinici za grudnu hirurgiju KCS dr Rivas je zajedno sa dr Timotijem Jangom (Timothy Yang) održao predavanje na temu istorijata, aktuelnih problema i perspektive minimalno invazivne torakoskopske hirurgije, a nakon toga, zajedno sa našim lekarima obavio i jednu minimalno invazivnu proceduru.