Obaveštenje o prijemu u radni odnos u KCS

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 24.12.2014. godine,

obaveštavamo vas da se Odlukom Direktora a u skladu sa važećim Kadrovskim planom za Klinički centar Srbije Ministarstva zdravlja RS i saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00550/2013 od 11.04.2013. godine, br. 112-01-01929/2013-02 od 13.12.2013. god. i br. 112-01-1458/2014-02 od 14.11.2014., za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, izabrani su sledeći kandidati:

DOKTORI MEDICINE:

 1. dr Vojin Vuković, doktor medicine,
 2. dr Milija Gajić, doktor medicine,
 3. dr Tanja Tanasković, doktor medicine,
 4. dr Igor Lazić, doktor medicine,
 5. dr Ranko Trailović, doktor medicine
 6. dr Nemanja Lekić, doktor medicine,
 7. dr Pavle Popović, doktor medicine,
 8. dr Vera Matović, doktor medicine,
 9. dr Ljubica Jovanović, doktor medicine,
 10. dr Marina Lečić, doktor medicine,
 11. dr Filip Vitošević, doktor medicine,
 12. dr Miloš Zakošek, doktor medicine,
 13. dr Jelena Živanović, doktor medicine,
 14. dr Milan Jovanović, doktor medicine,
 15. dr Perica Mutavdžić, doktor medicine,
 16. dr Marko Bogdanović, doktor medicine,
 17. dr Maja Stefanović Budimkić, doktor medicine,
 18. dr Miloš Radojević, doktor medicine,
 19. dr Maja Stojanović, doktor medicine,
 20. dr Radomir Stefanović, doktor medicine,
 21. dr Ana Janjić, doktor medicine

DIPLOMIRANI FARMACEUTI:

 1. Ivana Jelić, dipl. farmaceut,
 2. Pavlović Milica, dipl. farmaceut,
 3. Mihailović Ljubica, dipl. farmaceut,
 4. Karalić Jana, dipl. farmaceut.

MEDICINSKE SESTRE

 1. Jelena Ilić, medicinska sestra;
 2. Stefan Bajić, medicinski tehničar;
 3. Sandra Radović, medicinska sestar;
 4. Nataša Jovanović, medicinsak sestar;
 5. Nedeljka Marković, medicinska sestra;
 6. Mirjana Jerotić, medicinska sestar;
 7. Slobodanka Ilić, medicinska sestra;
 8. Srđan Pilipović, medicinski tehničar;
 9. Bojana Bajić, medicinska sestra;
 10. Miloš Srdić, medicinski tehničar;
 11. Morana Bekić, medicinska sestra;
 12. Ivana Mitrović, medicinska sestra;
 13. Zoran Bojković, medicinski tehničar;
 14. Jelena Nedeljković, medicinska sestra;
 15. Dušan Simić, medicinski tehničar;
 16. Aleksandra Lukić, medicinska sestra;
 17. Milena Banković, medicinska sestra;
 18. Danijela Antonić, medicinska sestra;
 19. Maja Sofranić, medicinska sestra;
 20. Svetlana Buzadžija, medicinska sestra

Svim kandidati koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.