Obaveštenje o prijemu u radni odnos u KCS

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 26.02.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom Direktora KCS br.5107 od 20.03.2015. godine, izabrani sledeći zdravstveni radnici srednje stručne spreme:

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
1. Dragana Mijatović, ginekološko-akušerska sestra
2. Marija Milanović, pedijatrijska sestra

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
3. Sanja Armuš, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za pulmologiju
4. Dragana Cvetić, medicinska sestra (opšti smer)
5. Katarina Jovanović, medicinska sestra (opšti smer)
6. Jelena Karadžić, medicinska sestra (opšti smer)
7. Ivana Gajić, medicinska sestra (opšti smer)
8. Nemanja Petrović, medicinska tehničar (opšti smer)

Centar za prijem i zbrinjavanja urgentnih stanja – Urgentni centar
9. Darko Stojanović, medicinska tehničar (opšti smer)
10. Ana Maksimović, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za neurohirurgiju
11. Jelena Savić, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za kardiologiju
12. Tatjana Marinković, medicinska sestra (opšti smer)

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
13. Tanja Stamenković, medicinska sestra (opšti smer)
14. Biljana Đorđević, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za neurologiju
15. Nevena Stijelja, medicinska sestra (opšti smer)

Svim kandidati koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Slžbe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

DIREKTOR
Prof. dr Miljko Ristić