OBAVEŠTENјE O PRIJEMU DOKTORA MEDICINE, ODNOSNO LEKARA SPECIJALISTA

Po osnovu Konkursa objavlјenog na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje dana 04.05.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom Direktora KCS br.10033 od 01.06.2015. godine, izabrani sledeći doktori medicine, odnosno lekari specijalisti odgovarajuće grane medicine:

Klinika za hematologiju:

 1. dr Jelena Jeličić, doktor medicine

 Klinika za gastroentrologiju:

 1. dr Zoran Stojanović, doktor medicine
 2. dr Miloš Štulić, doktor medicine

Klinika za pulmologiju

 1. dr Nataša Đurđević, doktor medicine

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. dr Ksenija Stevanović, doktor medicine
 2. dr Saša Knežević, doktor medicine
 3. dr Žana Ivanković, doktor medicine

Centar za prijem i zbrinjavanja urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. dr Mila Maneski, doktor medicine
 2. dr Marija Rajković, doktor medicine
 3. dr Uroš Dabetić, doktor medicine
 4. dr Nevena Jocić, doktor medicine
 5. dr Nataša Kostić, doktor medicine

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 1. dr Milica Đurđić, doktor medicine
 2. dr Dušan Šaponjski, doktor medicine
 3. dr Dimitrije Šarac, doktor medicine
 4. dr Sandra Milić, doktor medicine

Klinika za neurohirurgiju

 1. dr Bojana Živković, doktor medicine

 Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – Centar za endokrinu hirurgiju

 1. dr Branislav Rovčanin, doktor medicine

Klinika za vaskularnu hirurgiju

 1. dr Mihailo Mićić, doktor medicine

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. dr Milan Veselinović, doktor medicine

Klinika za neurologiju

 1. dr Iva Stanković, doktor medicine

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

 1. dr Lazović Vladimir, doktor medicine

Klinika za psihijatriju

 1. dr Sanja Andrić, doktor medicine
 2. dr Milica Jovičić, doktor medicine

 Služba za patohistologiju

 1. dr Ljubica Simić, doktor medicine
 2. dr Vladimir Mijajlović, doktor medicine

 Klinika za kardiohirurgiju

 1. dr Saša Kostovski, lekar spec.kardiohirurgije
 2. dr Nemanja Karamarković, doktor medicine

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma:

     29. dr Iva Kadić, doktor medicine

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u narednih mesec dana ( do 30.06.2015. godine), na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

                                                                                                                  

                                                                                                     DIREKTOR

                                                                                               Prof. dr Milјko Ristić