Obaveštenje o prijemu medicinskih sestara/tehničara u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.19635 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani su sledeći kandidati za radna mesta medicinskih sestara/tehničara:


Klinika za očne bolesti:
1. Milica Jurišić, viša medicinska sestra

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma:
2. Dragana Gujaničić, viša medicinska sestra

Klinika za urologiju:
3. Ivana Timotijević, viša medicinska sestra

Klinika za neurologiju:
4. Tijana Lučić, viša medicinska sestra

Klinika za hematologiju:
5. Milica Veljković, viša medicinska sestra,
6. Milan Brkić, medicinski tehničar,
7. Emir Bajrami, medicinski tehničar
8. Marina Benjanski, medicinska sestra

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju:
9. Valentina Jovanović, medicinska sestra (anestetičar)

Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje:
10. Srđan Živković, farmaceutski tehničar

Klinika za kardiohirurgiju:
11. Jovana Milivojević, medicinska sestra (instrumentar)

Klinika za ginekologiju i akušerstvo:
12. Suzana Mijatović, pedijatrijska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o prijemu na sajtu Kliničkog centra Srbije, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin