Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno i određeno vreme doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora KCS br.7145 od 05.05.2016. godine, izabrani sledeći doktori medicine, odnosno lekari specijalisti odgovarajuće grane medicine:


U radni odnos na neodređeno vreme:

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti:
1. dr Marko Marković, doktor medicine

Za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I Hirurška
2. dr Aleksandar Sekulić, lekar specijalista opšte hirurgije

Za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
3. dr Sanela Hasanagić, lekar specijalista radiologije

Za Kliniku za neurohirurgiju:
4. dr Jovan Grujić, doktor medicine

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju:
5. dr Miodrag Zorić, lekar specijalista ortopedije

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo:
6. Maja Maslovarić, diplomirani biolog

U radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca:

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti:
1. dr Uroš Karić, doktor medicine

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u narednih deset dana ( do 16.05.2016. godine), na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.


S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc dr Milika Ašanin