Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme za 39 medicinskih sestara/tehničara

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 05.10.2016. godine, a 11.10.2016.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D..Direktora br.16664 od 18.11.2016.godine, u radni odnos na određeno vreme za 39 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom i višom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:


I za Kliniku za nefrologiju
1. Oliver Carić, medicinski tehničar
2. Dušan Branković, medicinski tehničar

II za Kliniku za urologiju
3. Katarina Damjanović, medicinska sestra
4. Aleksa Bezbradica, strukovni medicinski tehničar

III za Kliniku za kardiologiju
5. Marina Damjanović, medicinska sestra

IV Za Kliniku za kardiohirurgiju
6. Slađana Dimitrijević, strukovna medicinska sestra

V Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
7. Marija Vojnić, medicinska sestra

VI Za Kliniku za hematologiju
8. Jelena Arsenović, medicinska sestra
9. Vujadin Balać, medicinski tehničar
10. Miljana Igić, medicinska sestra

VII Za Kliniku za neurologiju
11. Milica Radovanović, medicinska sestra
12. Jovana Stefanović, medicinska sestra
13. Jovana Aleksandrović, medicinska sestra

VIII Za Kliniku za ORL i MFH
14. Sandra Gvozdenović, strukovna medicinska sestra
15. Natalija Uskoković, strukovna medicinska sestra

IX Za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku
16. Anđela Đorđević, medicinska sestra

X Za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
17. Katarina Veselinov, medicinska sestra
18. Ana Petrović, strukovni medicinski radiolog specijalista
19. Stefan Savić, strukovnni medicinski radiolog

XI Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
20. Daliborka Mitrović, medicinska sestra
21. Nikola Radović, medicinski tehničar
22. Svetlana Đurđević, medicinska sestra
23. Katarina Stojanovski, medicinska sestra

XII Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
24. Marijana Radin, medicinska sestra

XIII Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
25. Marija Starčević, ginekološko-akušerska sestra
26. Sara Milosavljević, pedijatrijska sestra

XIV Za Kliniku za grudnu hirurgiju
27. Dragana Stanković, medicinska sestra

XV Za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
28. Marina Lazović, medicinska sestra
29. Stefan Kostić, medicinski tehničar

XVI Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
30. Jovana Trivundža, medicinska sestra
31. Slobodan Đurić, medicinski tehničar
32. Sanja Božović, medicinska sestra
33. Aleksandra Nikolić, medicinska sestra
34. Ivan Zdravković, medicinski tehničar
35. Strahinja Vasić, medicinski tehničar
36. Miljana Milićević, medicinska sestra
37. Nemanja Ivanov, medicinski tehničar
38. Nebojša Pešić, medicinski tehničar
39. Miloš Šundek, medicinski tehničar.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
doc. dr Milika Ašanin