Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 6 doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 11.01.2017. godine, a 13.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2202 od 14.02.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 6 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine, izabrani sledeći kandidati:


za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
1. dr Nikola Đorđević, doktor medicine

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
2. dr Aleksandar Marković, mr sci.med., lekar specijalista infektologije

za Kliniku za grudnu hirurgiju
3.dr Vladimir Milenković, doktor medicine

za Službu za patohistologiju
4. dr Katarina Erić, doktor medicine

za Kliniku za ORL i MFH
5. dr Milan Dragišić, doktor medicine

Za radno mesto za 1 doktora medicine ili specijaliste odogovarajuće grane medicine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo, izbor kandidata je izostao. Za navedeno radno mesto Klinički centar Srbije će raspisati novi konkurs u skladu sa važećim propisima

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin