Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 23.01.2017. godine, a 25.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.2712 od 23.02.2017 .godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 4 zdravstvena radnika više stručne spreme i 7 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:


za Centar za nuklearnu medicinu
1.1. Jovana Bjelica, viši laboratorijski tehničar

za Centar za radiologiju i MR
2.1. Vesna Boškić, viši radiološki tehničar
3.2. Gorana Suvajac, viši radiološki tehničar
4.3. Nada Živanović, viši radiološki tehničar

za Kliniku za kardiologiju
5.1. Ivana Đukić, medicinska sestra
6.2. Maja Đukanović, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
7.1. Violeta Cekić, medicinska sestra

za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
8.1. Svetlana Marković, medicinska sestra

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
9.1. Jelena Srbulović, pedijatrijska sestra

za Kliniku za neurohirurgiju
10.1. Katarina Vukosavljev, medicinska sestra

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
11.1. Ivana Avramović, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR

Doc. dr Milika Ašanin