Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca za radna mesta servirke i spremača

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS , na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 24.02.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 4561 od 27.03.2017. godine

U radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca za dva radna mesta servirke u Klinički centar Srbije priljeni su sledeći kandidati:
1. Jovanka Ralević
2. Dragana Devčić

Takođe Vas obaveštavamo da su u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca za 10 radnih mesta spremača u Klinički centar Srbije primljeni sledeći kandidati:
1. Dejan Vlajković
2. Elza Murati
3. Marijana Veličković
4. Sandra Božović
5. Verica Memarović
6. Milena Hrvaćanin
7. Snežana Šakotić
8. Jelena Stošić
9. Marina Stojilković - Lazarević
10. Nevena Dubić

U radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca za 2 radna mesta manipulanta u Klinički centar Srbije primljeni su sledeći kandidati:
1. Vlada Risteljić
2. Nenad Jovanović

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc.dr Milika Ašanin