Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme za 9 doktora

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Kliničkog centra Srbije i Ministarstva zdravlja RS 24.02.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V. D. Direktora br. 4695 od 29.03.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za 9 doktora medicine/lekara na specijalizaciji/lekara specijalista, i to:

I za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – 2 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Smiljana Kocić, doktor medicine,
  2. dr Mina Barna, doktor medicine,

II za Centar za nuklearnu medicinu – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Jelena Petrović, doktor medicine

III za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Uroš Stanković, doktor medicine

IV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Stefan Dugalić, doktor medicine

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 lekara na specijalizaciji/lekara specijaliste anesteeeziologije, reaniamtologije i intenzivne terapije na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Natalija Vukosavljević, lekar na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
  2. dr Ivana Milošević, lekar na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

VI za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

  1. dr Aleksandar Ninić, doktor medicine

VII za Službu za patohistologiju – 1 lekar specijalista patološke anatomije, na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

  1. dr Ljubiša Jovanović, lekar specijalista patološke anatomije.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
doc. dr Milika Ašanin