Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - servirke i spremači

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 05.06.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošlјavanje a dana 06.06.2017.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.9813 od 20.07.2017.godine, u radni odnos na određeno vreme od 3 meseca za radna mesta za:6 servirki i 20 spremača za Klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

I Za radno mesto servirke:

 1. Daliborka Rajković
 2. Zorica Simić
 3. Slavica Maksić
 4. Bilјana Fink
 5. Aleksandra Stanojković
 6. Spasenija Rusovan

II Za radno mesto spremača:

 1. Bošnjaković Jasmina
 2. Suzana Vujić
 3. Verica Gašić
 4. Slađana Kostić
 5. Marija Spasić
 6. Zorica Sekulić
 7. Milјana Stojanović
 8. Jelena Spasić
 9. Senija Martonoši
 10. Mihrija Ranković
 11. Milica Pavlović

Za devetradnih mesta – spremača nije načinjen izbor jer se prijavilo manje kandidata od traženog broja.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,        
                                                                                                                                                                  

V.D. DIREKTOR  

                                                                                                                                    

 Doc. dr Milika Ašanin