Rezultati Konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 3 doktora medicine, 1 diplomiranog fizičara 2 viša radiološka tehničara 2 medicinske sestre za Kliniku za neurohirurgiju

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 10820 od 06.09.2018.godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati, i to:

Za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju:

  • dr Miodrag Jašović, specijalista radijacione onkologije
  • dr Žarko Nedeljković, doktor medicine
  • dr Aleksandar Miljković, doktor medicine

 

Za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju:

  • Aleksandra Kanjevac, diplomirani fizikohemičar

 

Za 2 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju:

  • Milica Mitrović, strukovni medicinski radiolog
  • Jovana Jorović, strukovni medicinski radiolog

 

Za 2 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju

  • Izbor za 2 medicinske sestre opšteg smera sa srednjom stručnom spremom nije izvršen, jer nijedan kandidat koji je ušao u uži izbor nije došao na zakazan intervju, iako su uredno pozvani.

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Prof dr Milika Ašanin