Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 4 doktora medicine, 45 medicinskih sestara i 3 spremača

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 10822 od 06.09.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati:

Za 4 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 lekar specijalista infektologije

 • dr Martina Glidžić Pakenham, specijalista infektologije

 

II za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Natalija Vukosavljević, doktor medicine
 • dr Mirjana Milić, doktor medicine

 

Za 45 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za neurohirurgiju – 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Nena Đurić, pedijatrijska sestra,
 • Nevana Bradić, pedijatrijska sestra,
 • Tanja Petrović, medicinska sestra,

 

II za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo- 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom, 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Mikić, ginekološko-akušerska sestra,
 • Milica Knežević, ginekološko-akušerska sestra,
 • Natalija Nedeljković, pedijatrijska sestra,
 • Aleksandra Pavlović, medicinska sestra,

 

III za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Vesna Marjanović, medicinska sestra,
 • Andrijana Đekić, medicinska sestra,

 

IV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Miljana Cvetković, medicinska sestra,
 • Dušica Damjanović, medicinska sestra,
 • Bojana Rajić, medicinska sestra,
 • Jelena Čović, medicinska sestra,

 

V za Kliniku za pulmologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Arsenović, medicinska sestra,

 

VI za Kliniku za nefrologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Dušan Branković, medicinski tehničar,

 

VII za Kliniku za hematologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Mirčov, medicinska sestra,
 • Miljana Igić, medicinska sestra,

 

VIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Jerinić, medicinska sestra,
 • Dijana Đorđić, medicinska sestra,
 • Dragana Babić, medicinska sestra,

 

IX za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Dragana Gujaničić, medicinska sestra,
 • Nemanja Kovačević, medicinski tehničar,

 

X za Kliniku za dermatovenerologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milena Nevenkić, medicinska sestra,

 

XI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar - 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Slađana Kojić, medicinska sestra,
 • Jelena Velikinac, medicinska sestra,
 • Andrijana Pavićević, medicinska sestra,
 • Ružica Đurđević, medicinska sestra,

 

XII za Kliniku za kardiologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Mirko Mašić, medicinski tehničar,

 

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Mitrović, medicinska sestra,

 

XIV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 7 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Aldin Skenderi, medicinski tehničar,
 • Goran Bajrić, medicinski tehničar,
 • Stefanija Verešan, medicinska sestra,
 • Jelena Dragašević, medicinska sestra,
 • Aleksandra Brzaković, medicinska sestra,
 • Mirjana Đurđević, medicinska sestra,
 • Marija Mijatović, medicinska sestra,

 

XV za Kliniku za ORL i MFH – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Izbor nije izvršen zbog malog broja prijavljenih kandidata

 

XVI za Kliniku za grudnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Knežević, medicinska sestra,

 

XVII za Kliniku za psihijatriju – 1 medicinska sestra opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Zdravković, medicinska sestra,

 

XVIII za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Radaković, medicinska sestra,
 • Bojana Stanković, medicinska sestra,

 

XIX za Kliniku za očne bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Slavka Banković, medicinska sestra,

 

XX za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Mijodrag Sredojević, medicinski tehničar,

 

XXI za Centar za medicinsku biohemiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Perišić, laboratorijski tehničar,

 

XXII za Službu za patohistologiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

 • Marija Vasilić, laboratorijski tehničar.

 

Za 3 spremača za Službu za tehničke i druge poslove, i to:

 • Dragana Bogićević
 • Milina Živanović
 • Danijela Gmitrović

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Prof dr Milika Ašanin